Skatteverket | Alla nyheter http://skatteverket.se/funktioner/rss/allanyheternotiserpressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017640.html Skatteverkets nyheter, notiser och pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 4.2.0.3 Wed, 17 May 2017 14:57:53 +0200 Pressmeddelande Myndigheter tar bort brevlådor utanför sina kontor I juni påbörjas arbetet med att ta bort brevlådorna utanför Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor. Det gäller också brevlådor utanför skattekontoren. Samtliga brevlådor ska vara borttagna senast den 1 september 2017. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/myndighetertarbortbrevladorutanforsinakontor.5.5c281c7015abecc2e203cdac.html Wed, 10 May 2017 17:07:55 +0200 Nytt sätt att redovisa arbetsgivardeklaration nästa år Nya regler för arbetsgivardeklarationer införs med start nästa år. Alla arbetsgivare ska då månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Lagändringen införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/nyttsattattredovisaarbetsgivardeklarationnastaar.5.5c281c7015abecc2e20357a0.html Wed, 10 May 2017 15:25:17 +0200 Momsdeklaration 12 maj för enskild näringsverksamhet Du som driver enskild näringsverksamhet utan EU-handel ska deklarera din moms senast 12 maj. http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/momsdeklaration12majforenskildnaringsverksamhet.5.5c281c7015abecc2e2035add.html Tue, 09 May 2017 12:47:23 +0200 Den digitala brevlådan e-Boks godkänd för tjänsten Mina meddelanden Den digitala brevlådan e-Boks ansluts till myndigheternas gemensamma tjänst för elektronisk myndighetspost, Mina meddelanden. I och med det finns nu fyra digitala brevlådor att välja bland för de medborgare och företag som vill ta emot sin myndighetspost digitalt. Över en och en halv miljon privatpersoner och företag är anslutna. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/dendigitalabrevladaneboksgodkandfortjanstenminameddelanden.5.5c281c7015abecc2e2034931.html Fri, 05 May 2017 08:45:08 +0200 Redovisningscentraler för taxibilar bidrar till sund konkurrens Från och med 1 maj 2017 ska taxibilar föra över uppgifter från sina taxibilars taxametrar till en redovisningscentral. Syftet med de nya reglerna är att bland annat bidra till konkurrens på lika villkor. Skatteverket kommer att kunna hämta uppgifter från redovisningscentralerna för att kontrollera att skatten är betald. http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/redovisningscentralerfortaxibilarbidrartillsundkonkurrens.5.5c281c7015abecc2e202eea7.html Wed, 03 May 2017 11:50:00 +0200 Tack för din deklaration! Nu har de allra flesta deklarerat. Nästan 5,8 miljoner personer deklarerade digitalt i år. http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/tackfordindeklaration.5.5c281c7015abecc2e202d96e.html Wed, 03 May 2017 10:13:37 +0200 Rekordmånga deklarerade digitalt Nästan 5,8 miljoner personer deklarerade digitalt i år. – Antalet som deklarerade med någon digital legitimation ökade från cirka 3 miljoner personer förra året till 3,7 miljoner i år, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/rekordmangadeklareradedigitalt.5.5c281c7015abecc2e202d8ab.html Tue, 02 May 2017 08:43:00 +0200 Statistik för utbetalning av rot- och rutavdrag april 2017 Här hittar du uppdaterad statistik för utbetalning av rot- och rutavdrag. http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/statistikforutbetalningaravrotochrutavdrag.5.5c281c7015abecc2e202d215.html Tue, 02 May 2017 08:00:00 +0200 Sista dagen att deklarera I dag den 2 maj är sista dagen att deklarera. Har du ännu inte deklarerat? Då är det dags nu! http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/den2majarsistadagenattdeklarera.5.5c281c7015abecc2e2028c56.html Tue, 25 Apr 2017 09:36:27 +0200 Ställ dina frågor i Facebookchatt Har du frågor kring deklarationen? I dag den 25 april klockan 13.00–14.00 är vi extra bemannade på Facebook för att ta emot deklarationsfrågor. http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/stalldinafragorifacebookchatt.5.5c281c7015abecc2e202617e.html