Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 4.2.0.3 Wed, 19 Sep 2018 10:12:02 +0200 Intervju med Pia Blank Thörnroos om arbetsgivardeklaration på individnivå http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/intervjumedpiablankthornroosomarbetsgivardeklarationpaindividniva.5.2cf1b5cd163796a5c8b1a531.html Wed, 19 Sep 2018 09:26:30 +0200 Vill du veta mer om arbetsgivardeklaration på individnivå? http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/villduvetameromarbetsgivardeklarationpaindividniva.5.2cf1b5cd163796a5c8b1a22e.html Tue, 21 Aug 2018 07:00:00 +0200 Varning för telefonbedrägeri http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/varningfortelefonbedrageri.5.2cf1b5cd163796a5c8b14036.html Mon, 16 Jul 2018 08:35:49 +0200 Information om arbetsgivardeklaration på individnivå http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/informationomarbetsgivardeklarationpaindividniva.5.2cf1b5cd163796a5c8b1090d.html Tue, 10 Jul 2018 08:00:00 +0200 Bonus malus – ändrad fordonsskatt för nya fordon med höga utsläpp http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/bonusmalusandradfordonsskattfornyafordonmedhogautslapp.5.2cf1b5cd163796a5c8b105b8.html Thu, 05 Jul 2018 15:31:26 +0200 Skatteverket informerar om händelse med personuppgifter http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/skatteverketinformeraromhandelsemedpersonuppgifter.5.2cf1b5cd163796a5c8bf8b0.html Thu, 05 Jul 2018 10:03:03 +0200 Varning för bluffmejl http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/varningforbluffmejl.5.2cf1b5cd163796a5c8bf47d.html Tue, 03 Jul 2018 11:19:20 +0200 Har du fått ett föreläggande om att deklarera? http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/hardufattettforelaggandeomattdeklarera.5.2cf1b5cd163796a5c8bee7e.html Fri, 15 Jun 2018 17:02:23 +0200 Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/byraanstandtekniskaproblembefriarfranforseningsavgift.5.2cf1b5cd163796a5c8ba507.html Thu, 14 Jun 2018 08:00:00 +0200 Varning för andrahandsinloggning med BankID http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/varningforandrahandsinloggningmedbankid.5.2cf1b5cd163796a5c8b9575.html