Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 4.2.0.3 Thu, 20 Dec 2018 12:56:47 +0100 Nya lagar som påverkar skatt och folkbokföring http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nyalagarsompaverkarskattochfolkbokforing.5.309a41aa1672ad0c837757f.html Mon, 17 Dec 2018 13:11:33 +0100 Se din skattetabell för år 2019 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/sedinskattetabellforar2019.5.309a41aa1672ad0c8376ddc.html Fri, 14 Dec 2018 07:00:00 +0100 31 januari 2019 sista dag att begära utbetalning för rot och rut http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/31januari2019sistadagattbegarautbetalningforrotochrut.5.309a41aa1672ad0c83753bd.html Wed, 14 Nov 2018 16:39:12 +0100 Public service-avgiften betalas via skatten från 1 januari 2019 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/publicserviceavgiftenbetalasviaskattenfran1januari2019.5.22501d9e166a8cb399f3793.html Wed, 07 Nov 2018 10:16:56 +0100 Ny säsong av podcasten Skatteskolan http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nysasongavpodcastenskatteskolan.5.22501d9e166a8cb399f25e3.html Tue, 06 Nov 2018 13:55:47 +0100 Varning för telefonbedrägeri http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/varningfortelefonbedrageri.5.22501d9e166a8cb399f2ad8.html Mon, 05 Nov 2018 07:00:00 +0100 Starta eget-mässa 8-10 november http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nordensstorstamassaforforetagare810november.5.22501d9e166a8cb399f25fa.html Thu, 25 Oct 2018 11:01:32 +0200 Enklare att förstå hur du avslutar företaget http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/enklareattforstahurduavslutarforetaget.5.e39127c1669c5e17f228.html Tue, 23 Oct 2018 14:26:13 +0200 Förtydligande kring skatteregler för personer som arbetar med en krissituation http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/fortydligandekringskattereglerforpersonersomarbetarmedenkrissituation.5.e39127c1669c5e17f239.html Tue, 16 Oct 2018 07:00:00 +0200 Så här kan du påverkas av Brexit http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/saharkandupaverkasavbrexit.5.35c34f651660af3747c4466.html