Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket Sitevision Mon, 16 May 2022 16:12:57 +0200 Anstånd att lämna deklaration till den 19 maj http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/anstandattlamnainkomstdeklarationtillden19maj.5.4f45da1418092e4b19220d6.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/anstandattlamnainkomstdeklarationtillden19maj.5.4f45da1418092e4b19220d6.html Wed, 06 Apr 2022 08:00:00 +0200 Ny rapport om kassaregister http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nyrapportomkassaregister.5.1657ce2817f5a993c3a6781.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nyrapportomkassaregister.5.1657ce2817f5a993c3a6781.html Mon, 04 Apr 2022 10:22:42 +0200 Varning för bluffsms i samband med skatteåterbäring http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/varningforbluffsmsisambandmedskatteaterbaring.5.1657ce2817f5a993c3a5b86.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/varningforbluffsmsisambandmedskatteaterbaring.5.1657ce2817f5a993c3a5b86.html Fri, 01 Apr 2022 09:52:30 +0200 Inte enkelt att leva med skyddade personuppgifter http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/inteenkeltattlevamedskyddadepersonuppgifter.5.1657ce2817f5a993c3a5991.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/inteenkeltattlevamedskyddadepersonuppgifter.5.1657ce2817f5a993c3a5991.html Tue, 29 Mar 2022 12:51:05 +0200 Samverkan nyckeln till framgång mot organiserad brottslighet http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/samverkannyckelntillframgangmotorganiseradbrottslighet.5.1657ce2817f5a993c3a5213.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/samverkannyckelntillframgangmotorganiseradbrottslighet.5.1657ce2817f5a993c3a5213.html Fri, 25 Mar 2022 09:55:35 +0100 Nu släpps skatteträffsfilmerna http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nuslappsskattetraffsfilmerna.5.1657ce2817f5a993c3ad5f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nuslappsskattetraffsfilmerna.5.1657ce2817f5a993c3ad5f.html Wed, 09 Mar 2022 10:21:17 +0100 Deklarationen finns digitalt på Mina Sidor http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/deklarationenfinnsdigitaltpaminasidor.5.1657ce2817f5a993c3a188.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/deklarationenfinnsdigitaltpaminasidor.5.1657ce2817f5a993c3a188.html Tue, 08 Mar 2022 12:10:00 +0100 Nu öppnar ansökan om förlängt evenemangsstöd http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nuoppnaransokanomforlangtevenemangsstod.5.1657ce2817f5a993c3a41.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nuoppnaransokanomforlangtevenemangsstod.5.1657ce2817f5a993c3a41.html Mon, 07 Mar 2022 07:00:00 +0100 Nu öppnar ansökan om förlängt anstånd http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nuoppnaransokanomforlangtanstand.5.339cd9fe17d1714c0779ef2.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nuoppnaransokanomforlangtanstand.5.339cd9fe17d1714c0779ef2.html Fri, 04 Mar 2022 12:55:01 +0100 Tekniskt underhåll den 6 mars http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/teknisktunderhallden6mars.5.339cd9fe17d1714c077a00f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/teknisktunderhallden6mars.5.339cd9fe17d1714c077a00f.html