Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 5.2.1 Tue, 04 May 2021 11:00:00 +0200 Ansökan för april månads omställningsstöd öppnar 4 maj http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforaprilmanadsomstallningsstodoppnar4maj.5.5b35a6251761e691420cf03.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforaprilmanadsomstallningsstodoppnar4maj.5.5b35a6251761e691420cf03.html Mon, 26 Apr 2021 09:00:00 +0200 Branscherna som drabbats hårdast under pandemin http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/branschernasomdrabbatshardastunderpandemin.5.5b35a6251761e691420cca0.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/branschernasomdrabbatshardastunderpandemin.5.5b35a6251761e691420cca0.html Thu, 22 Apr 2021 10:10:18 +0200 Nu går det att söka tillfälligt anstånd för ytterligare en redovisningsperiod http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nugardetattsokatillfalligtanstandforytterligareenredovisningsperiod.5.5b35a6251761e691420cb3d.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nugardetattsokatillfalligtanstandforytterligareenredovisningsperiod.5.5b35a6251761e691420cb3d.html Thu, 22 Apr 2021 09:52:25 +0200 Fri parkering och extra gåva till anställd utan förmånsskatt i år http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/friparkeringochextragavatillanstalldutanformansskattiar.5.5b35a6251761e691420cbc8.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/friparkeringochextragavatillanstalldutanformansskattiar.5.5b35a6251761e691420cbc8.html Wed, 21 Apr 2021 12:33:51 +0200 Skatteverket bidrar i arbetet mot penningtvätt http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skatteverketbidrariarbetetmotpenningtvatt.5.5b35a6251761e691420ca32.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skatteverketbidrariarbetetmotpenningtvatt.5.5b35a6251761e691420ca32.html Fri, 16 Apr 2021 14:05:08 +0200 Förlängda skattefriheter och större möjlighet till anstånd föreslås i vårbudgeten http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/forlangdaskattefriheterochstorremojlighettillanstandforeslasivarbudgeten.5.5b35a6251761e691420c91f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/forlangdaskattefriheterochstorremojlighettillanstandforeslasivarbudgeten.5.5b35a6251761e691420c91f.html Tue, 06 Apr 2021 12:45:00 +0200 Ansökan för mars månads omställningsstöd öppnar 6 april http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanformarsmanadsomstallningsstodoppnar6april.5.5b35a6251761e691420bbad.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanformarsmanadsomstallningsstodoppnar6april.5.5b35a6251761e691420bbad.html Wed, 31 Mar 2021 09:00:01 +0200 Skatteverket försvårar för organiserad brottslighet http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skatteverketforsvararfororganiseradbrottslighet.5.5b35a6251761e691420b763.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skatteverketforsvararfororganiseradbrottslighet.5.5b35a6251761e691420b763.html Tue, 23 Mar 2021 11:28:11 +0100 Vårens skatteträff blir tre filmer http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/varensskattetraffblirtrefilmer.5.5b35a6251761e691420ad4b.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/varensskattetraffblirtrefilmer.5.5b35a6251761e691420ad4b.html Mon, 15 Mar 2021 10:55:02 +0100 Ansökan för omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag öppnar den 15 mars http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforvissasarskiltdrabbadeforetagoppnarden15mars.5.5b35a6251761e691420a918.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforvissasarskiltdrabbadeforetagoppnarden15mars.5.5b35a6251761e691420a918.html