Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 8.1.3 Mon, 15 Nov 2021 09:50:36 +0100 Nu släpps skatteträffsfilmerna http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nuslappsskattetraffsfilmerna.5.339cd9fe17d1714c077b.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nuslappsskattetraffsfilmerna.5.339cd9fe17d1714c077b.html Tue, 09 Nov 2021 09:00:01 +0100 Skenseparationer inte orsak till stora fel i folkbokföring http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skenseparationerinteorsaktillstorafelifolkbokforing.5.96cca41179bad4b1aac9a2.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skenseparationerinteorsaktillstorafelifolkbokforing.5.96cca41179bad4b1aac9a2.html Tue, 02 Nov 2021 08:25:09 +0100 Informationsinsats mot arbetslivskriminalitet http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/informationsinsatsmotarbetslivskriminalitet.5.96cca41179bad4b1aac35a.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/informationsinsatsmotarbetslivskriminalitet.5.96cca41179bad4b1aac35a.html Tue, 26 Oct 2021 14:15:44 +0200 Skattereduktion för inventarier som köps till företag 2021 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skattereduktionforinventariersomkopstillforetag2021.5.96cca41179bad4b1aabf8c.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skattereduktionforinventariersomkopstillforetag2021.5.96cca41179bad4b1aabf8c.html Wed, 20 Oct 2021 16:46:18 +0200 Kriminella företag utnyttjar de svenska välfärdssystemen http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/kriminellaforetagutnyttjardesvenskavalfardssystemen.5.96cca41179bad4b1aab4d4.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/kriminellaforetagutnyttjardesvenskavalfardssystemen.5.96cca41179bad4b1aab4d4.html Mon, 18 Oct 2021 09:49:31 +0200 Skatteverket kommenterar postförmedling vid skyddade personuppgifter http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skatteverketkommenterarpostformedlingvidskyddadepersonuppgifter.5.96cca41179bad4b1aaa987.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skatteverketkommenterarpostformedlingvidskyddadepersonuppgifter.5.96cca41179bad4b1aaa987.html Fri, 01 Oct 2021 09:12:00 +0200 Avfallsförbränningsskatten är ineffektiv http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/avfallsforbranningsskattenarineffektiv.5.96cca41179bad4b1aa9083.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/avfallsforbranningsskattenarineffektiv.5.96cca41179bad4b1aa9083.html Wed, 22 Sep 2021 08:30:00 +0200 Exempellista för friskvårdsbidrag tas bort http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/exempellistaforfriskvardsbidragtasbort.5.96cca41179bad4b1aa8b46.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/exempellistaforfriskvardsbidragtasbort.5.96cca41179bad4b1aa8b46.html Tue, 21 Sep 2021 15:15:57 +0200 Budgetpropositionen inlämnad till riksdagen http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/budgetpropositioneninlamnadtillriksdagen.5.96cca41179bad4b1aa8add.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/budgetpropositioneninlamnadtillriksdagen.5.96cca41179bad4b1aa8add.html Tue, 31 Aug 2021 08:39:46 +0200 Ansökan för omställningsstöd för augusti 2021 öppnar den 1 september http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforaugusti2021oppnarden1september.5.96cca41179bad4b1aa7380.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforaugusti2021oppnarden1september.5.96cca41179bad4b1aa7380.html