Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 8.1.3 Tue, 31 Aug 2021 08:39:46 +0200 Ansökan för omställningsstöd för augusti 2021 öppnar den 1 september http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforaugusti2021oppnarden1september.5.96cca41179bad4b1aa7380.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforaugusti2021oppnarden1september.5.96cca41179bad4b1aa7380.html Mon, 30 Aug 2021 15:51:08 +0200 Falska ombudsregistreringar nu i rätten http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/falskaombudsregistreringarnuiratten.5.96cca41179bad4b1aa7333.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/falskaombudsregistreringarnuiratten.5.96cca41179bad4b1aa7333.html Mon, 16 Aug 2021 15:50:32 +0200 Ansökan för omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag öppnar den 16 augusti http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforvissasarskiltdrabbadeforetagoppnarden16augusti.5.96cca41179bad4b1aa5e88.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforvissasarskiltdrabbadeforetagoppnarden16augusti.5.96cca41179bad4b1aa5e88.html Tue, 10 Aug 2021 12:57:29 +0200 Nytt evenemangsstöd öppnar 10 augusti 2021 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nyttevenemangsstodoppnar10augusti2021.5.96cca41179bad4b1aa56c8.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nyttevenemangsstodoppnar10augusti2021.5.96cca41179bad4b1aa56c8.html Mon, 02 Aug 2021 13:24:00 +0200 Ansökan för omställningsstöd för juli öppnar 2 augusti http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforjuli2021oppnar2augusti.5.96cca41179bad4b1aa5282.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforjuli2021oppnar2augusti.5.96cca41179bad4b1aa5282.html Fri, 02 Jul 2021 10:00:00 +0200 Ansökan för omställningsstöd för maj och juni 2021 öppnar 2 juli http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodformajochjuni2021oppnar2juli.5.96cca41179bad4b1aa4b64.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodformajochjuni2021oppnar2juli.5.96cca41179bad4b1aa4b64.html Thu, 24 Jun 2021 15:52:55 +0200 Nya lagar under juni och juli http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nyalagarunderjuniochjuli.5.96cca41179bad4b1aa2031.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nyalagarunderjuniochjuli.5.96cca41179bad4b1aa2031.html Fri, 18 Jun 2021 12:26:58 +0200 Fler måste anmäla misstänkt felaktig folkbokföring http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/flermasteanmalamisstanktfelaktigfolkbokforing.5.96cca41179bad4b1aa1612.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/flermasteanmalamisstanktfelaktigfolkbokforing.5.96cca41179bad4b1aa1612.html Fri, 18 Jun 2021 12:25:27 +0200 Samordningsnummer som inte används blir vilande http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/samordningsnummersominteanvandsblirvilande.5.96cca41179bad4b1aa15f4.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/samordningsnummersominteanvandsblirvilande.5.96cca41179bad4b1aa15f4.html Wed, 16 Jun 2021 12:20:59 +0200 Digitala deklarationer med byråanstånd kan lämnas utan risk för förseningsavgift t.o.m den 18 juni http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/digitaladeklarationermedbyraanstandkanlamnasutanriskforforseningsavgifttillochmedden18juni.5.96cca41179bad4b1aa10e7.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/digitaladeklarationermedbyraanstandkanlamnasutanriskforforseningsavgifttillochmedden18juni.5.96cca41179bad4b1aa10e7.html