Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 4.5.3.3 Wed, 10 Jul 2019 09:00:00 +0200 Skatteverket rättar felaktiga vägavgiftsbeslut http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skatteverketrattarfelaktigavagavgiftsbeslut.5.8bcb26d16a5646a14813554.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skatteverketrattarfelaktigavagavgiftsbeslut.5.8bcb26d16a5646a14813554.html Fri, 28 Jun 2019 07:00:00 +0200 Nya lagar inom skatteområdet 2019 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyalagarinomskatteomradet2019.5.8bcb26d16a5646a148101df.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyalagarinomskatteomradet2019.5.8bcb26d16a5646a148101df.html Thu, 20 Jun 2019 11:04:49 +0200 Nytt sätt att skicka in uppgifter om bostadsförsäljningar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyttsattattskickainuppgifterombostadsforsaljningar.5.8bcb26d16a5646a1488a94.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyttsattattskickainuppgifterombostadsforsaljningar.5.8bcb26d16a5646a1488a94.html Wed, 19 Jun 2019 09:05:05 +0200 Sänkta sociala avgifter för 15–18-åringar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/sanktasocialaavgifterfor1518aringar.5.8bcb26d16a5646a148cc0f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/sanktasocialaavgifterfor1518aringar.5.8bcb26d16a5646a148cc0f.html Tue, 11 Jun 2019 12:00:31 +0200 Ny rapport innehåller vägledning i komplicerade skattemål http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyrapportinnehallervagledningikompliceradeskattemal.5.8bcb26d16a5646a1487ada.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyrapportinnehallervagledningikompliceradeskattemal.5.8bcb26d16a5646a1487ada.html Mon, 10 Jun 2019 09:00:00 +0200 Nu kan du se dina inkomstuppgifter månadsvis http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nukandusedinainkomstuppgiftermanadsvis.5.8bcb26d16a5646a1487b7f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nukandusedinainkomstuppgiftermanadsvis.5.8bcb26d16a5646a1487b7f.html Wed, 05 Jun 2019 09:31:42 +0200 Höjt rutavdrag för personer under 65 år http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/hojtrutavdragforpersonerunder65ar.5.8bcb26d16a5646a148748d.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/hojtrutavdragforpersonerunder65ar.5.8bcb26d16a5646a148748d.html Wed, 05 Jun 2019 08:39:12 +0200 Många kan sommarjobba skattefritt http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/mangakansommarjobbaskattefritt.5.8bcb26d16a5646a1487b0a.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/mangakansommarjobbaskattefritt.5.8bcb26d16a5646a1487b0a.html Tue, 04 Jun 2019 08:00:00 +0200 Moms på uthyrning av personal inom vården från den 1 juli http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/momspauthyrningavpersonalinomvardenfranden1juli.5.8bcb26d16a5646a14878ae.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/momspauthyrningavpersonalinomvardenfranden1juli.5.8bcb26d16a5646a14878ae.html Mon, 03 Jun 2019 08:53:59 +0200 Varning för bluffmejl http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/varningforbluffmejl.5.8bcb26d16a5646a14877a3.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/varningforbluffmejl.5.8bcb26d16a5646a14877a3.html