Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 5.2.1 Mon, 28 Sep 2020 12:05:00 +0200 Skatteverket varnar för bedrägerier med ombudsregistrering http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/skatteverketvarnarforbedrageriermedombudsregistrering.5.569165a01749e7ae789c62.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/skatteverketvarnarforbedrageriermedombudsregistrering.5.569165a01749e7ae789c62.html Wed, 23 Sep 2020 11:07:58 +0200 Budgetpropositionen inlämnad till riksdagen http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/budgetpropositioneninlamnadtillriksdagen.5.569165a01749e7ae789e1.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/budgetpropositioneninlamnadtillriksdagen.5.569165a01749e7ae789e1.html Mon, 31 Aug 2020 08:40:33 +0200 Enklare att deklarera digitalt för aktiebolag och ekonomiska föreningar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/enklareattdeklareradigitaltforaktiebolagochekonomiskaforeningar.5.109dcbe71721adafd258495.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/enklareattdeklareradigitaltforaktiebolagochekonomiskaforeningar.5.109dcbe71721adafd258495.html Fri, 28 Aug 2020 08:00:00 +0200 It-underhåll lördag natt – ansökan för omställningsstöd öppen även 1/9 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/itunderhalllordagnattansokanforomstallningsstodoppenaven19.5.109dcbe71721adafd2580d2.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/itunderhalllordagnattansokanforomstallningsstodoppenaven19.5.109dcbe71721adafd2580d2.html Tue, 25 Aug 2020 10:00:00 +0200 Fortsatt lågtryck i många företag i juni http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/fortsattlagtryckimangaforetagijuni.5.109dcbe71721adafd258038.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/fortsattlagtryckimangaforetagijuni.5.109dcbe71721adafd258038.html Fri, 03 Jul 2020 09:30:13 +0200 Coronavirusets effekter på ekonomin http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/coronavirusetseffekterpaekonomin.5.109dcbe71721adafd25647b.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/coronavirusetseffekterpaekonomin.5.109dcbe71721adafd25647b.html Mon, 29 Jun 2020 10:42:51 +0200 Nya lagar och regler träder i kraft i sommar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyalagarochreglertraderikraftisommar.5.109dcbe71721adafd25539c.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyalagarochreglertraderikraftisommar.5.109dcbe71721adafd25539c.html Mon, 08 Jun 2020 10:00:26 +0200 Skatteverket har beviljat 36 miljarder kronor i anstånd http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/skatteverketharbeviljat36miljarderkronorianstand.5.109dcbe71721adafd251c24.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/skatteverketharbeviljat36miljarderkronorianstand.5.109dcbe71721adafd251c24.html Wed, 20 May 2020 10:00:48 +0200 Ny rapport visar coronavirusets effekter på företag http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyrapportvisarcoronavirusetseffekterpaforetag.5.109dcbe71721adafd253be.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyrapportvisarcoronavirusetseffekterpaforetag.5.109dcbe71721adafd253be.html Tue, 05 May 2020 11:41:26 +0200 Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/tillfalligtslopadformansbeskattningforparkeringochgavortillanstallda.5.1c68351d170ce5545274621.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/tillfalligtslopadformansbeskattningforparkeringochgavortillanstallda.5.1c68351d170ce5545274621.html