Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 4.5.3.3 Thu, 17 Oct 2019 14:51:54 +0200 Ny kartläggning av organiserad brottslighet http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nykartlaggningavorganiseradbrottslighet.5.32a87cee16d2b11f30e4a98.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nykartlaggningavorganiseradbrottslighet.5.32a87cee16d2b11f30e4a98.html Tue, 15 Oct 2019 11:24:35 +0200 Välkommen till höstens skatteträffar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/valkommentillhostensskattetraffar.5.32a87cee16d2b11f30e48bb.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/valkommentillhostensskattetraffar.5.32a87cee16d2b11f30e48bb.html Wed, 02 Oct 2019 11:09:03 +0200 Skydda dig mot identitetsintrång http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skyddadigmotidentitetsintrang.5.32a87cee16d2b11f30e25af.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skyddadigmotidentitetsintrang.5.32a87cee16d2b11f30e25af.html Fri, 20 Sep 2019 13:41:53 +0200 Höstbudgeten lämnad till riksdagen http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/hostbudgetenlamnadtillriksdagen.5.32a87cee16d2b11f30e234.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/hostbudgetenlamnadtillriksdagen.5.32a87cee16d2b11f30e234.html Thu, 12 Sep 2019 10:35:37 +0200 Nytt avdragslexikon för enskild näringsverksamhet http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyttavdragslexikonforenskildnaringsverksamhet.5.7c708f0e16bed42cd05574b.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyttavdragslexikonforenskildnaringsverksamhet.5.7c708f0e16bed42cd05574b.html Tue, 10 Sep 2019 16:37:30 +0200 Slutrapport överlämnad om säkert och effektivt informationsutbyte http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/slutrapportoverlamnadomsakertocheffektivtinformationsutbyte.5.7c708f0e16bed42cd055313.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/slutrapportoverlamnadomsakertocheffektivtinformationsutbyte.5.7c708f0e16bed42cd055313.html Fri, 06 Sep 2019 10:34:56 +0200 Varning för bluffmejl http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/varningforbluffmejl.5.7c708f0e16bed42cd05524e.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/varningforbluffmejl.5.7c708f0e16bed42cd05524e.html Wed, 28 Aug 2019 11:55:09 +0200 Ny guide hjälper bostadsrättsföreningar lämna kontrolluppgift http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyguidehjalperbostadsrattsforeningarlamnakontrolluppgift.5.7c708f0e16bed42cd05413c.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyguidehjalperbostadsrattsforeningarlamnakontrolluppgift.5.7c708f0e16bed42cd05413c.html Fri, 23 Aug 2019 16:25:58 +0200 Skatteverket öppnar jourtelefon för personer med skyddade uppgifter http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skatteverketoppnarjourtelefonnummerforpersonermedskyddadeuppgifter.5.7c708f0e16bed42cd0535ca.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skatteverketoppnarjourtelefonnummerforpersonermedskyddadeuppgifter.5.7c708f0e16bed42cd0535ca.html Wed, 10 Jul 2019 09:00:00 +0200 Skatteverket rättar felaktiga vägavgiftsbeslut http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skatteverketrattarfelaktigavagavgiftsbeslut.5.8bcb26d16a5646a14813554.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skatteverketrattarfelaktigavagavgiftsbeslut.5.8bcb26d16a5646a14813554.html