Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 5.2.1 Thu, 21 Jan 2021 09:00:00 +0100 Fördröjd starttid för ombud efter pappersansökan http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/fordrojdstarttidforombudefterpappersansokan.5.5b35a6251761e69142063be.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/fordrojdstarttidforombudefterpappersansokan.5.5b35a6251761e69142063be.html Fri, 01 Jan 2021 08:00:00 +0100 Ändrade länsfördelningar - bouppteckningar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/andradelansfordelningarbouppteckningar.5.5b35a6251761e6914203c64.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/andradelansfordelningarbouppteckningar.5.5b35a6251761e6914203c64.html Mon, 21 Dec 2020 12:07:16 +0100 Ändrade skatter vid årsskiftet http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/andradeskattervidarsskiftet.5.5b35a6251761e6914203ba5.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/andradeskattervidarsskiftet.5.5b35a6251761e6914203ba5.html Mon, 21 Dec 2020 08:55:50 +0100 Se din skattetabell för år 2021 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/sedinskattetabellforar2021.5.5b35a6251761e6914203b35.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/sedinskattetabellforar2021.5.5b35a6251761e6914203b35.html Mon, 14 Dec 2020 09:00:00 +0100 Ny webbplats öppnar det digitala Europa http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nywebbplatsoppnardetdigitalaeuropa.5.5b35a6251761e6914202ef2.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nywebbplatsoppnardetdigitalaeuropa.5.5b35a6251761e6914202ef2.html Tue, 17 Nov 2020 08:00:00 +0100 Redovisningsbyråer får enklare att lämna deklaration http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/redovisningsbyraerfarenklareattlamnadeklaration.5.477abf63175b28eb54458c.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/redovisningsbyraerfarenklareattlamnadeklaration.5.477abf63175b28eb54458c.html Tue, 17 Nov 2020 07:00:00 +0100 Förändringar i allmänhetens terminal http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/forandringariallmanhetensterminal.5.676f4884175c97df41934e.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/forandringariallmanhetensterminal.5.676f4884175c97df41934e.html Thu, 12 Nov 2020 09:00:53 +0100 Michael Erliksson ny rättschef på Skatteverket http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/michaelerlikssonnyrattschefpaskatteverket.5.477abf63175b28eb5449f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/michaelerlikssonnyrattschefpaskatteverket.5.477abf63175b28eb5449f.html Thu, 12 Nov 2020 08:12:41 +0100 Höstens skatteträffar blir fem filmer http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/hostensskattetraffarblirfemfilmer.5.477abf63175b28eb5446d.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/hostensskattetraffarblirfemfilmer.5.477abf63175b28eb5446d.html Fri, 09 Oct 2020 10:48:10 +0200 Fortsatt minskad omsättning för hotell-, restaurang- och resebranscherna http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/fortsattminskadomsattningforhotellrestaurangochresebranscherna.5.569165a01749e7ae7891654.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/fortsattminskadomsattningforhotellrestaurangochresebranscherna.5.569165a01749e7ae7891654.html