Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 5.2.1 Mon, 29 Jun 2020 10:42:51 +0200 Nya lagar och regler träder i kraft i sommar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyalagarochreglertraderikraftisommar.5.109dcbe71721adafd25539c.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyalagarochreglertraderikraftisommar.5.109dcbe71721adafd25539c.html Mon, 08 Jun 2020 10:00:26 +0200 Skatteverket har beviljat 36 miljarder kronor i anstånd http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/skatteverketharbeviljat36miljarderkronorianstand.5.109dcbe71721adafd251c24.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/skatteverketharbeviljat36miljarderkronorianstand.5.109dcbe71721adafd251c24.html Wed, 20 May 2020 10:00:48 +0200 Ny rapport visar coronavirusets effekter på företag http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyrapportvisarcoronavirusetseffekterpaforetag.5.109dcbe71721adafd253be.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyrapportvisarcoronavirusetseffekterpaforetag.5.109dcbe71721adafd253be.html Tue, 05 May 2020 11:41:26 +0200 Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/tillfalligtslopadformansbeskattningforparkeringochgavortillanstallda.5.1c68351d170ce5545274621.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/tillfalligtslopadformansbeskattningforparkeringochgavortillanstallda.5.1c68351d170ce5545274621.html Thu, 30 Apr 2020 12:36:04 +0200 Nytt omställningsstöd för företag föreslås http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyttomstallningsstodforforetagforeslas.5.1c68351d170ce55452744c9.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nyttomstallningsstodforforetagforeslas.5.1c68351d170ce55452744c9.html Wed, 29 Apr 2020 08:30:00 +0200 Skatt på plastbärkassar från 1 maj http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/skattpaplastbarkassarfran1maj.5.1c68351d170ce5545273f20.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/skattpaplastbarkassarfran1maj.5.1c68351d170ce5545273f20.html Mon, 27 Apr 2020 08:00:00 +0200 VD kan nu skriva under företagets inkomstdeklaration http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/vdkannuskrivaunderforetagetsinkomstdeklaration.5.1c68351d170ce5545273ea7.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/vdkannuskrivaunderforetagetsinkomstdeklaration.5.1c68351d170ce5545273ea7.html Wed, 01 Apr 2020 15:44:20 +0200 Varning för bluffmejl i samband med skatteåterbäring http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/varningforbluffmejlisambandmedskatteaterbaring.5.1c68351d170ce5545271f0f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/varningforbluffmejlisambandmedskatteaterbaring.5.1c68351d170ce5545271f0f.html Tue, 31 Mar 2020 15:00:17 +0200 Arbetet mot organiserad brottslighet har gett miljonbelopp i höjd skatt http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/arbetetmotorganiseradbrottslighethargettmiljonbeloppihojdskatt.5.1c68351d170ce5545271ac4.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/arbetetmotorganiseradbrottslighethargettmiljonbeloppihojdskatt.5.1c68351d170ce5545271ac4.html Thu, 26 Mar 2020 13:34:51 +0100 Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/tillfalligtsanktaarbetsgivaravgifterochegenavgifter.5.1c68351d170ce5545271209.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/tillfalligtsanktaarbetsgivaravgifterochegenavgifter.5.1c68351d170ce5545271209.html