Skatteverket | Alla nyheter http://skatteverket.se/funktioner/rss/allanyheternotiserpressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017640.html Skatteverkets nyheter, notiser och pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 4.2.0.3 Wed, 19 Sep 2018 10:12:02 +0200 Intervju med Pia Blank Thörnroos om arbetsgivardeklaration på individnivå http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/intervjumedpiablankthornroosomarbetsgivardeklarationpaindividniva.5.2cf1b5cd163796a5c8b1a531.html Wed, 19 Sep 2018 09:26:30 +0200 Vill du veta mer om arbetsgivardeklaration på individnivå? http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/villduvetameromarbetsgivardeklarationpaindividniva.5.2cf1b5cd163796a5c8b1a22e.html Mon, 10 Sep 2018 07:00:00 +0200 Nu öppnar e-tjänsten för hyreshustaxeringen http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/nuoppnaretjanstenforhyreshustaxeringen.5.2cf1b5cd163796a5c8b16b49.html Tue, 04 Sep 2018 10:00:07 +0200 Fyra miljarder i skatteåterbäring i september http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/fyramiljarderiskatteaterbaringiseptember.5.2cf1b5cd163796a5c8b15bef.html Tue, 21 Aug 2018 07:00:00 +0200 Varning för telefonbedrägeri http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/varningfortelefonbedrageri.5.2cf1b5cd163796a5c8b14036.html Mon, 06 Aug 2018 12:29:47 +0200 3 miljarder i skatteåterbäring betalas ut i augusti http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/3miljarderiskatteaterbaringbetalasutiaugusti.5.2cf1b5cd163796a5c8b132b3.html Tue, 24 Jul 2018 09:00:00 +0200 Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/nyregeltidsbegransarvissasjalvrattelser.5.2cf1b5cd163796a5c8bff22.html Mon, 16 Jul 2018 08:35:49 +0200 Information om arbetsgivardeklaration på individnivå http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/informationomarbetsgivardeklarationpaindividniva.5.2cf1b5cd163796a5c8b1090d.html Tue, 10 Jul 2018 08:00:00 +0200 Bonus malus – ändrad fordonsskatt för nya fordon med höga utsläpp http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/bonusmalusandradfordonsskattfornyafordonmedhogautslapp.5.2cf1b5cd163796a5c8b105b8.html Thu, 05 Jul 2018 15:31:26 +0200 Skatteverket informerar om händelse med personuppgifter http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/skatteverketinformeraromhandelsemedpersonuppgifter.5.2cf1b5cd163796a5c8bf8b0.html