Skatteverket | Alla nyheter http://skatteverket.se/funktioner/rss/allanyheternotiserpressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017640.html Skatteverkets nyheter, notiser och pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 4.5.3.3 Wed, 10 Jul 2019 09:00:00 +0200 Skatteverket rättar felaktiga vägavgiftsbeslut http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skatteverketrattarfelaktigavagavgiftsbeslut.5.8bcb26d16a5646a14813554.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/skatteverketrattarfelaktigavagavgiftsbeslut.5.8bcb26d16a5646a14813554.html Tue, 09 Jul 2019 08:00:00 +0200 Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/kontrolleravtandlakareharletttillmiljonbeloppihojdskatt.5.8bcb26d16a5646a148131a6.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/kontrolleravtandlakareharletttillmiljonbeloppihojdskatt.5.8bcb26d16a5646a148131a6.html Fri, 28 Jun 2019 12:00:00 +0200 Skatteverkets experter medverkar i Almedalen http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/skatteverketsexpertermedverkarialmedalen.5.8bcb26d16a5646a14811401.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/skatteverketsexpertermedverkarialmedalen.5.8bcb26d16a5646a14811401.html Fri, 28 Jun 2019 07:00:00 +0200 Nya lagar inom skatteområdet 2019 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyalagarinomskatteomradet2019.5.8bcb26d16a5646a148101df.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyalagarinomskatteomradet2019.5.8bcb26d16a5646a148101df.html Wed, 26 Jun 2019 08:00:00 +0200 Skattereduktion för gåvor till välgörenhet http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/skattereduktionforgavortillvalgorenhet.5.8bcb26d16a5646a148fc37.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/skattereduktionforgavortillvalgorenhet.5.8bcb26d16a5646a148fc37.html Thu, 20 Jun 2019 11:04:49 +0200 Nytt sätt att skicka in uppgifter om bostadsförsäljningar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyttsattattskickainuppgifterombostadsforsaljningar.5.8bcb26d16a5646a1488a94.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyttsattattskickainuppgifterombostadsforsaljningar.5.8bcb26d16a5646a1488a94.html Wed, 19 Jun 2019 09:05:05 +0200 Sänkta sociala avgifter för 15–18-åringar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/sanktasocialaavgifterfor1518aringar.5.8bcb26d16a5646a148cc0f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/sanktasocialaavgifterfor1518aringar.5.8bcb26d16a5646a148cc0f.html Thu, 13 Jun 2019 07:00:00 +0200 Hyr ut skattefritt upp till 40 000 kronor http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/hyrutskattefrittupptill40000kronor.5.8bcb26d16a5646a148a24b.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/hyrutskattefrittupptill40000kronor.5.8bcb26d16a5646a148a24b.html Tue, 11 Jun 2019 12:00:31 +0200 Ny rapport innehåller vägledning i komplicerade skattemål http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyrapportinnehallervagledningikompliceradeskattemal.5.8bcb26d16a5646a1487ada.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nyrapportinnehallervagledningikompliceradeskattemal.5.8bcb26d16a5646a1487ada.html Mon, 10 Jun 2019 09:00:00 +0200 Nu kan du se dina inkomstuppgifter månadsvis http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nukandusedinainkomstuppgiftermanadsvis.5.8bcb26d16a5646a1487b7f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/nukandusedinainkomstuppgiftermanadsvis.5.8bcb26d16a5646a1487b7f.html