Skatteverket | Alla nyheter http://skatteverket.se/funktioner/rss/allanyheternotiserpressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017640.html Skatteverkets nyheter, notiser och pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 4.5.3.3 Thu, 20 Dec 2018 12:56:47 +0100 Nya lagar som påverkar skatt och folkbokföring http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nyalagarsompaverkarskattochfolkbokforing.5.309a41aa1672ad0c837757f.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nyalagarsompaverkarskattochfolkbokforing.5.309a41aa1672ad0c837757f.html Tue, 18 Dec 2018 09:53:16 +0100 Skatteverket föreslår stärkt system för samordningsnummer http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skatteverketforeslarstarktsystemforsamordningsnummer.5.309a41aa1672ad0c8376e2c.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skatteverketforeslarstarktsystemforsamordningsnummer.5.309a41aa1672ad0c8376e2c.html Mon, 17 Dec 2018 13:11:33 +0100 Se din skattetabell för år 2019 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/sedinskattetabellforar2019.5.309a41aa1672ad0c8376ddc.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/sedinskattetabellforar2019.5.309a41aa1672ad0c8376ddc.html Fri, 14 Dec 2018 07:00:00 +0100 31 januari 2019 sista dag att begära utbetalning för rot och rut http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/31januari2019sistadagattbegarautbetalningforrotochrut.5.309a41aa1672ad0c83753bd.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/31januari2019sistadagattbegarautbetalningforrotochrut.5.309a41aa1672ad0c83753bd.html Wed, 14 Nov 2018 16:39:12 +0100 Public service-avgiften betalas via skatten från 1 januari 2019 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/publicserviceavgiftenbetalasviaskattenfran1januari2019.5.22501d9e166a8cb399f3793.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/publicserviceavgiftenbetalasviaskattenfran1januari2019.5.22501d9e166a8cb399f3793.html Wed, 07 Nov 2018 10:16:56 +0100 Ny säsong av podcasten Skatteskolan http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nysasongavpodcastenskatteskolan.5.22501d9e166a8cb399f25e3.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nysasongavpodcastenskatteskolan.5.22501d9e166a8cb399f25e3.html Tue, 06 Nov 2018 13:55:47 +0100 Varning för telefonbedrägeri http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/varningfortelefonbedrageri.5.22501d9e166a8cb399f2ad8.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/varningfortelefonbedrageri.5.22501d9e166a8cb399f2ad8.html Mon, 05 Nov 2018 07:00:00 +0100 Starta eget-mässa 8-10 november http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nordensstorstamassaforforetagare810november.5.22501d9e166a8cb399f25fa.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2018/nyheter/nordensstorstamassaforforetagare810november.5.22501d9e166a8cb399f25fa.html Tue, 30 Oct 2018 09:00:00 +0100 Privat och offentlig sjukvård ska behandlas lika i fråga om förmånsbeskattning http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/privatochoffentligsjukvardskabehandlaslikaifragaomformansbeskattning.5.22501d9e166a8cb399f285.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/privatochoffentligsjukvardskabehandlaslikaifragaomformansbeskattning.5.22501d9e166a8cb399f285.html Fri, 26 Oct 2018 10:30:00 +0200 Skydda dig mot obehörig adressändring med Skatteverkets e-tjänst http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skyddadigmotobehorigadressandringmedskatteverketsetjanst.5.22501d9e166a8cb399f277.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skyddadigmotobehorigadressandringmedskatteverketsetjanst.5.22501d9e166a8cb399f277.html