Skatteverket | Alla nyheter http://skatteverket.se/funktioner/rss/allanyheternotiserpressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017640.html Skatteverkets nyheter, notiser och pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 4.5.3.3 Wed, 17 Apr 2019 14:39:37 +0200 Kontrolluppgifter från CSN har uppdaterats http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/kontrolluppgifterfrancsnharuppdaterats.5.6bef7d451695d90def441cf.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/kontrolluppgifterfrancsnharuppdaterats.5.6bef7d451695d90def441cf.html Wed, 17 Apr 2019 07:00:01 +0200 Dags att deklarera för influerare, youtubers och gamers http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/dagsattdeklareraforinfluerareyoutubersochgamers.5.6bef7d451695d90def44cf0.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/dagsattdeklareraforinfluerareyoutubersochgamers.5.6bef7d451695d90def44cf0.html Tue, 16 Apr 2019 07:00:01 +0200 Hjälptjänster till dig som ska deklarera att du sålt bostad http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/hjalptjanstertilldigsomskadeklareraattdusaltbostad.5.6bef7d451695d90def44ce1.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/hjalptjanstertilldigsomskadeklareraattdusaltbostad.5.6bef7d451695d90def44ce1.html Mon, 15 Apr 2019 08:00:00 +0200 Brevlådor öppnar tillfälligt 16 april–2 maj http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/brevladoroppnartillfalligt16april2maj.5.6bef7d451695d90def448d0.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/brevladoroppnartillfalligt16april2maj.5.6bef7d451695d90def448d0.html Fri, 12 Apr 2019 13:00:21 +0200 134 000 personer har ännu inte anmält konto för pengar i april http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/134000personerharannuinteanmaltkontoforpengariapril.5.6bef7d451695d90def4480c.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/134000personerharannuinteanmaltkontoforpengariapril.5.6bef7d451695d90def4480c.html Wed, 10 Apr 2019 08:57:55 +0200 Samarbete mot organiserad brottslighet ger resultat http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/samarbetemotorganiseradbrottslighetgerresultat.5.6bef7d451695d90def43fae.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/samarbetemotorganiseradbrottslighetgerresultat.5.6bef7d451695d90def43fae.html Wed, 10 Apr 2019 07:00:01 +0200 Enklare för företagare att deklarera digitalt http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/enklareforforetagareattdeklareradigitalt.5.6bef7d451695d90def43e4c.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/enklareforforetagareattdeklareradigitalt.5.6bef7d451695d90def43e4c.html Tue, 09 Apr 2019 07:00:01 +0200 Rekordmånga delar på 13,7 miljarder i skatteåterbäring http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/rekordmangadelarpa137miljarderiskatteaterbaring.5.6bef7d451695d90def43ef7.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/rekordmangadelarpa137miljarderiskatteaterbaring.5.6bef7d451695d90def43ef7.html Fri, 05 Apr 2019 07:00:00 +0200 Enklare att deklarera försäljning av värdepapper digitalt http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/enklareattdeklareraforsaljningavvardepapperdigitalt.5.6bef7d451695d90def43b3d.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/enklareattdeklareraforsaljningavvardepapperdigitalt.5.6bef7d451695d90def43b3d.html Tue, 02 Apr 2019 14:32:39 +0200 Varning för bluffmejl http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/varningforbluffmejl.5.6bef7d451695d90def4368a.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2019/nyheter/varningforbluffmejl.5.6bef7d451695d90def4368a.html