Skatteverket | Pressmeddelanden http://skatteverket.se/funktioner/rss/pressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017652.html Skatteverkets pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 4.2.0.3 Mon, 10 Sep 2018 07:00:00 +0200 Nu öppnar e-tjänsten för hyreshustaxeringen http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/nuoppnaretjanstenforhyreshustaxeringen.5.2cf1b5cd163796a5c8b16b49.html Tue, 04 Sep 2018 10:00:07 +0200 Fyra miljarder i skatteåterbäring i september http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/fyramiljarderiskatteaterbaringiseptember.5.2cf1b5cd163796a5c8b15bef.html Mon, 06 Aug 2018 12:29:47 +0200 3 miljarder i skatteåterbäring betalas ut i augusti http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/3miljarderiskatteaterbaringbetalasutiaugusti.5.2cf1b5cd163796a5c8b132b3.html Tue, 24 Jul 2018 09:00:00 +0200 Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/nyregeltidsbegransarvissasjalvrattelser.5.2cf1b5cd163796a5c8bff22.html Wed, 04 Jul 2018 08:00:01 +0200 Missa inte skatteåterbäringen i augusti – anmäl konto redan nu http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/missainteskatteaterbaringeniaugustianmalkontoredannu.5.2cf1b5cd163796a5c8bf0e3.html Fri, 29 Jun 2018 09:29:37 +0200 Skatteverkets experter medverkar i Almedalen http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skatteverketsexpertermedverkarialmedalen.5.2cf1b5cd163796a5c8bdfd9.html Fri, 29 Jun 2018 08:00:00 +0200 Arbetsgivardeklaration på individnivå från 1 juli http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/arbetsgivardeklarationpaindividnivafran1juli.5.2cf1b5cd163796a5c8be060.html Thu, 28 Jun 2018 10:02:49 +0200 Nya branscher och regler för personalliggare http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/nyabranscherochreglerforpersonalliggare.5.2cf1b5cd163796a5c8bdbee.html Thu, 21 Jun 2018 08:00:00 +0200 Rotavdrag vanligast bland män http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/rotavdragvanligastblandman.5.2cf1b5cd163796a5c8bb571.html Tue, 05 Jun 2018 08:15:01 +0200 Många kan sommarjobba skattefritt http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/mangakansommarjobbaskattefritt.5.2cf1b5cd163796a5c8b64a1.html