Skatteverket | Pressmeddelanden http://skatteverket.se/funktioner/rss/pressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017652.html Skatteverkets pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 4.5.3.3 Wed, 17 Apr 2019 07:00:01 +0200 Dags att deklarera för influerare, youtubers och gamers http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/dagsattdeklareraforinfluerareyoutubersochgamers.5.6bef7d451695d90def44cf0.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/dagsattdeklareraforinfluerareyoutubersochgamers.5.6bef7d451695d90def44cf0.html Tue, 16 Apr 2019 07:00:01 +0200 Hjälptjänster till dig som ska deklarera att du sålt bostad http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/hjalptjanstertilldigsomskadeklareraattdusaltbostad.5.6bef7d451695d90def44ce1.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/hjalptjanstertilldigsomskadeklareraattdusaltbostad.5.6bef7d451695d90def44ce1.html Mon, 15 Apr 2019 08:00:00 +0200 Brevlådor öppnar tillfälligt 16 april–2 maj http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/brevladoroppnartillfalligt16april2maj.5.6bef7d451695d90def448d0.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/brevladoroppnartillfalligt16april2maj.5.6bef7d451695d90def448d0.html Fri, 12 Apr 2019 13:00:21 +0200 134 000 personer har ännu inte anmält konto för pengar i april http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/134000personerharannuinteanmaltkontoforpengariapril.5.6bef7d451695d90def4480c.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/134000personerharannuinteanmaltkontoforpengariapril.5.6bef7d451695d90def4480c.html Wed, 10 Apr 2019 07:00:01 +0200 Enklare för företagare att deklarera digitalt http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/enklareforforetagareattdeklareradigitalt.5.6bef7d451695d90def43e4c.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/enklareforforetagareattdeklareradigitalt.5.6bef7d451695d90def43e4c.html Tue, 09 Apr 2019 07:00:01 +0200 Rekordmånga delar på 13,7 miljarder i skatteåterbäring http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/rekordmangadelarpa137miljarderiskatteaterbaring.5.6bef7d451695d90def43ef7.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/rekordmangadelarpa137miljarderiskatteaterbaring.5.6bef7d451695d90def43ef7.html Fri, 05 Apr 2019 07:00:00 +0200 Enklare att deklarera försäljning av värdepapper digitalt http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/enklareattdeklareraforsaljningavvardepapperdigitalt.5.6bef7d451695d90def43b3d.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/enklareattdeklareraforsaljningavvardepapperdigitalt.5.6bef7d451695d90def43b3d.html Fri, 29 Mar 2019 08:30:00 +0100 Många kan få skatteåterbäring i april – deklarera digitalt senast den 2 april http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/mangakanfaskatteaterbaringiaprildeklareradigitaltsenastden2april.5.6bef7d451695d90def42b47.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/mangakanfaskatteaterbaringiaprildeklareradigitaltsenastden2april.5.6bef7d451695d90def42b47.html Wed, 27 Mar 2019 07:00:00 +0100 Räkna ut om du har rätt till reseavdrag http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/raknautomduharratttillreseavdrag.5.6bef7d451695d90def42aa4.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/raknautomduharratttillreseavdrag.5.6bef7d451695d90def42aa4.html Wed, 20 Mar 2019 10:30:00 +0100 699 000 deklarerade första dagen http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/699000deklareradeforstadagen.5.6bef7d451695d90def4183b.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2019/2019/699000deklareradeforstadagen.5.6bef7d451695d90def4183b.html