Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2003
SKV A 2004:1 Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 16 januari 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2003.

Allmänna råd:
   Den genomsnittliga statslåneräntan under år 2003 bör anses vara 4,39 %.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas vid 2005–2007 års taxeringar för beskattningsår som påbörjats under 2004.