Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Volvos utdelning år 2004 av aktier i Ainax AB¹
SKV A 2004:18
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 20 september 2004
    Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Volvos utdelning år 2004 av aktier i Ainax AB.
   Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelningar skall tas upp som intäkt i inkomststlaget kapital.

 
Allmänna råd:
   För varje aktie i AB Volvo får utdelning anses ha erhållits med 14,52 kr.
   Varje aktie i Ainax AB bör anses anskaffad för 225 kr.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:7.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.