På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000: 29

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Midway Holding AB:s utdelning av aktier i Sensys Traffic AB

Vid ordinarie bolagsstämma i Midway Holding AB (Midway) den 2 maj 2000 beslutades att dela ut bolagets hela innehav av aktier i Sensys Traffic AB (Sensys) till aktieägarna.

På bolagsstämman beslutades också om kontant utdelning om 0,50 kr per aktie.

För sex aktier i Midway skulle erhållas fem aktier i Sensys.

Avstämningsdag för erhållande av kontant utdelning och aktier i Sensys skulle vara den 5 maj 2000.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I årsredovisningen för år 1999 har Midway gjort bedömningen att förutsättningarna är uppfyllda för tillämpning av nämnda lagrum. Detta skulle innebära att utdelningen av aktier i Sensys inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. SIL som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Sensys anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Midway som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i Midway med rätt till utdelning av kontant belopp och aktier i Sensys var den 2 maj 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 23 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 3 maj 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 18 kr. Utan kontant utdelning om 0,50 kr hade denna senare kurs - allt annat lika – varit 18,50 kr (se RSV S 1998:37). Skillnaden mellan aktiens senaste noterade kurs inklusive emissionsrätt, 23 kr, och 18,50 kr bör således belöpa på den utdelade aktien i Sensys, dvs. 4,50 kr. Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet 80 procent (18,50:23) hänföras till aktier i Midway och 20 procent (4,50:23) till aktier i Sensys.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Midway bör 80 procent hänföras till dessa aktier och 20 procent till aktier i Sensys.

_______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.