På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgifter för aktier med anledning av HQ.SE Aktiespar AB:s utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB år 2001¹
RSV 2001:21
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgifter vid HQ.SE Aktiespar AB:s utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB år 2001.
   Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   Enligt 48 kap. 8 § första och andra styckena IL gäller att för andelar som förvärvas genom sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget - beräknat vid tidpunkten för utdelningen - som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget, skall den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:

Av anskaffningsutgifterna för aktier i HQ.SE Aktiespar AB bör 51 procent hänföras till dessa aktier och 49 procent hänföras till aktier i HQ.SE Fonder AB.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:13.