På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Independent Media Group Sweden AB mot aktier i Vision Park Entertainment AB 2001¹
RSV 2001:50
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Independent Media Group Sweden AB mot aktier i Vision Park Entertainment AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Accept före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs:
   Avyttringspriset för en aktie av serie A eller B i Independent Media Group Sweden AB bör beräknas till 11,47 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Vision Park Entertainment AB som erhållits på grund av aktieinnehav i Independent Media Group AB bör beräknas till 7,50 kr.
Accept efter offentliggörandet att erbjudandet fullföljs:
   För det fall dag för accept inte kan visas bör följande gälla: Avyttringspriset för en aktie av serie A eller B i Independent Media Group Sweden AB bör beräknas till 10,71 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Vision Park Entertainment AB som erhållits på grund av aktieinnehav i Independent Media Group AB bör beräknas till 7,00 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:39.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.