På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 januari 2008 genom verkets föreskrifter SKVFS 2007:28.
   
Riksskatteverkets föreskrifter
om undantag från skyldigheten att lämna
kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
RSFS 2003:24
Kontrolluppgifter
utkom från trycket
den 20 juni 2003
beslutade den 13 juni 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §   Kontrolluppgift enligt 8 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte lämnas om sådan ränteinkomst som avses i 8 kap. 6–7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller om därtill hörande fordringsrätt.

2 §   Kontrolluppgift enligt 8 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte lämnas om sådan ränteutgift som avses i 9 kap. 7–8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller om därtill hörande skuld.

3 §   Kontrolluppgift enligt 9 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte lämnas om sådan utdelning som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §   Kontrolluppgift enligt 10 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte lämnas om sådan avyttring genom inlösen av fordringsrätt enligt 44 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) som endast är att betrakta som en återbetalning av nominellt belopp till långivaren eller motsvarande, när varken kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår, exempelvis amortering av lån.
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2003.