På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-03-21 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:3) om allmän självdeklaration¹ som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument;²
  

SKVFS 2005:2
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 4 februari 2005

beslutade den 31 januari 2005.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

7 §  En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 4 § av skattskyldig som godkänner
   1. sådana uppgifter som avses i 3 § 1–3 och 5–6 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m.,
   2. nya, ändrade och borttagna kontrolluppgifter som avses i 3 § 2 nämnda föreskrifter, eller3. sina uppgifter enligt 1, 2 och 7 och gör sådana tillägg eller ändringar som är möjliga enligt 3 § 4 nämnda föreskrifter.    Vad som sägs i första stycket gäller inte om den skattskyldige fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6 § och 8 § 4–6 samma föreskrifter.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2005.

1Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Skatteverket.
2Ändrade partier i förhållande till SKVFS 2004:3 har markerats med kantstreck.