Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-03-21 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:3) om allmän självdeklaration¹ som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument;²
  

SKVFS 2005:2
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 4 februari 2005

beslutade den 31 januari 2005.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

7 §  En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 4 § av skattskyldig som godkänner
   1. sådana uppgifter som avses i 3 § 1–3 och 5–6 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m.,
   2. nya, ändrade och borttagna kontrolluppgifter som avses i 3 § 2 nämnda föreskrifter, eller3. sina uppgifter enligt 1, 2 och 7 och gör sådana tillägg eller ändringar som är möjliga enligt 3 § 4 nämnda föreskrifter.    Vad som sägs i första stycket gäller inte om den skattskyldige fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6 § och 8 § 4–6 samma föreskrifter.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2005.

1Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Skatteverket.
2Ändrade partier i förhållande till SKVFS 2004:3 har markerats med kantstreck.