Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:22

Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid införsel under år 1996

beslutade den 21 december 1995.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 14 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid införsel under år 1996.(1)

Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 3 752 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 220 kr i månaden och för varje barn 2 137 kr i månaden.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till och med den 31 mars 1996.

(1) Beträffande år 1995, se RSFS 1994:21.