Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:24

Riksskatteverkets föreskrifter om sjömansskattetabeller för år 1996;

beslutade den 22 december 1995.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 9 a § lagen (1958:295) om sjömansskatt och 13 c § sjömansskattekungörelsen (1958:301) tabeller för beräkning av sjömansskatt för inkomståret 1996, nämligen dels sjömansskattetabell F, fjärrfart, bilaga 1 ), dels sjömansskattetabell N, närfart, bilaga 2 (1).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996. De tillämpas i fråga om sjömansskatt som avräknas från beskattningsbar inkomst som är hänförlig till år 1996.

(1) Bilagorna uteslutna här. Tabellerna finns tillgängliga hos skattemyndigheterna.