Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:19

Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1998;¹

beslutade den 5 december 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1998.

Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 3 864 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 384 kr i månaden och för varje barn 2 050 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 360 kr i månaden för tid därefter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och gäller till och med den 31 december 1998.

¹Beträffande år 1997, se RSFS 1996:33