Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:1

Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 1999

beslutade den 11 januari 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 § Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 6 137 kr per invånare i kommunen den 1 november 1998.

2 § Enhetligt belopp enligt 1 § andra stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 2 298 kr, 2 853 kr, 306 kr, 1 587 kr respektive 6 161 kr per invånare i kommunen den 1 november 1998 inom respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84 samt 85 år och äldre.

3 § Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 2 112 kr per invånare i landstinget den 1 november 1998.

Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av generellt statsbidrag för bidragsåret 1999.