Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:25

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för år 2000;¹

beslutade den 16 december 1999.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2000, för beräkning av skatteavdrag från sådan sjöinkomst som avses i första stycket punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen (1928:370) nämligen dels skattetabell F, fjärrfart, bilaga 1² , dels skattetabell N, närfart, bilaga 2² .

Kolumn 1 i tabellerna avser inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och kolumn 2 avser inkomster som inte skall beläggas med sådan avgift.

1) Beträffande år 1999, se RSFS 1998:31.
2) Bilagorna uteslutna här. De finns tillgängliga hos skattemyndigheterna och Riksskatteverket. Klicka här för att se tabellerna på hemsidan.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under 2000.