På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Peab AB:s utdelning år 2003 av aktier i Brinova Fastigheter AB¹
RSV M
2003:21
Erbjudandet
   Peab AB (Peab) har uppgett följande.
   Peabs bolagsstämma beslöt den 15 maj 2003 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Brinova Fastigheter AB (Brinova).
   För varje A-aktie i Peab erhölls en aktieandel av serie A i Brinova. För varje B-aktie i Peab erhölls en aktieandel av serie B i Brinova. Tio aktieandelar av respektive serie motsvarade en aktie av samma serie i Brinova.
   Kontant utdelning lämnades inte.
   Sista dag för handel med B-aktier i Peab med rätt att deltaga i utdelningen var den 10 oktober 2003.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.
   Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Peab har uppgett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Brinova är uppfyllda. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Peab delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Brinova. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Peab på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Brinova. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Peab förblir kvar på denna aktie.
   A-aktierna i Peab är inte marknadsnoterade. RSV är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med B-aktier i Peab med rätt till utdelning av aktier i Brinova var den 10 oktober 2003. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i Peab var denna dag 44,80 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 13 oktober 2003. Den lägsta betalkursen för B-aktie i Peab var då 39,70 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för A- eller B-aktierna i Peab bör därför (39,70 : 44,80 =) 89 procent hänföras till aktierna i Peab och 11 procent till aktieandelarna i Brinova.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en A- eller B-aktie i Peab före utdelningen var 100 kr skall (100 x 0,89 =) 89 kr hänföras till aktien i Peab och 11 kr till aktieandelarna i Brinova.
   Eftersom det krävdes tio aktieandelar för att erhålla en aktie i Brinova blir anskaffningsutgiften för en aktie i Brinova i detta exempel (10 x 11 =) 110 kr.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelning av anskaffningsutgiften i allmänna råd, RSV 2003:36.