På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgiften för aktier med anledning av HQ.SE Aktiespar AB:s utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB
RSV M 2001:13

HQ.SE Aktiespar AB (Aktiespar) har uppgett följande.

Erbjudandet

Bolagsstämman i Aktiespar beslutade den 4 april 2001 att dela ut samtliga aktier i HQ.SE Fonder AB (Fonder) till aktieägarna.    

För varje aktie i Aktiespar erhölls en aktie i Fonder. Samtidig kontant utdelning gjordes inte.    

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Fonder var den 10 maj 2001.

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Riksskatteverket har i skrivelse, den 7 mars 2001, med hänsyn till de uppgifter som har lämnats, gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning är uppfyllda. Vid sådant förhållande skall utdelningen av aktier i Fonder inte beskattas. I stället skall som anskaffningsutgift för de utdelade aktierna i Fonder anses så stor del av den genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktierna i Aktiespar som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen. Återstoden skall hänföras till aktierna i Aktiespar.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i Aktiespar med rätt till utdelning av aktier i Fonder var måndagen den 7 maj 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i Aktiespar var denna dag 29,20 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var tisdagen den 8 maj 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 15,00 kr.    

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Aktiespar bör 51 procent (15,00 : 29,20) hänföras till aktierna i Aktiespar och 49 procent ((29:20 - 15,00) : 29,20) till aktierna i Fonder.1

Exempel:
Anskaffningsutgiften för aktierna i Aktiespar antas vara 1 000 kr. Av detta belopp skall 51 procent eller 510 kr hänföras till aktierna i Aktiespar och 49 procent eller 490 kr hänföras till aktierna i Fonder.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd RSV 2001:21.