Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Omprövning — vems initiativ?

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-12-05

Område: Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr:
3975-05
Fråga om omprövning skett på skattskyldigs initiativ eller om skattemyndighet beslutat om eftertaxering
 
Inkomsttaxering 1998
 
Den skattskyldige skönstaxerades i avsaknad av självdeklaration. Sedan den skattskyldige inkommit med deklaration och begärt omprövning meddelade skattemyndigheten ett omprövningsbeslut som innebar taxering med utgångspunkt i deklarationen men med vissa avvikelser. Bland annat vägrades avdrag för skuldränta under inkomst av kapital då rätt till avdrag inte ansågs styrkt.
 
Omprövningsbeslutet meddelades efter utgången av året efter taxeringsåret och efter utgången av ett år från den dag deklarationen kom in.
 
Kammarrätten ansåg att skattemyndigheten inte haft skäl att eftertaxeringsvis vägra avdrag och undanröjde myndighetens beslut att "genom eftertaxering" vägra aktuella avdrag.
 
Fråga om på vems initiativ omprövning skett.
 
Kommentar:
Skatteverket anser att det inte varit fråga om eftertaxering utan att omprövning skett på den skattskyldiges initiativ. Verket har överklagat kammarrättens dom.