På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Anteckningsskyldighet enligt branschkontrollagen

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-12-12

Område: Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr:
1229-08

Kontrollavgift enligt branschkontrollagen ska inte tas ut när uppgifter om enskild näringsidkares arbetstider m.m. inte antecknats i personalliggare

Regeringsrättens dom den 12 november 2008, mål nr 1229-08


 
Enligt 5 § lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, BKL, omfattar skyldigheten att föra personalliggare inte enskild näringsverksamhet där endast näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma.
 
Av 6 § BKL framgår att personalliggare, förutom uppgifter om näringsidkarens namn och nummer, ska innehålla anteckningar avseende namn och nummer på personer som är verksamma i näringsverksamheten samt tidpunkt då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.
 
Kammarrätten i Jönköping fann i dom den 20 december 2007, mål nummer 3283-07, att bestämmelsen i 6 § BKL inte kan anses omfatta näringsidkaren själv.
 
Sedan Skatteverket överklagat nämnda dom har Regeringsrätten avslagit verkets överklagande. Av domskälen framgår följande. Ordalydelsen i 6 § BKL ger ingen klar ledning i fråga om huruvida uppgifter om näringsidkaren själv ska antecknas. Regeringsrätten framhåller att syftet med BKL främst är att ge Skatteverket möjlighet att bedöma rimligheten av i kontrolluppgifter och skattedeklarationer redovisad arbetskraft och att förarbetena inte ger stöd för att anteckningsskyldigheten skulle omfatta även näringsidkaren själv, vilket enligt Regeringsrätten styrks av att 5 § BKL undantar enskild näringsverksamhet, där endast näringsidkaren och dennes närmaste familj är verksamma, från skyldighet att föra liggare.
 
Kommentar:  
Enskild näringsidkare ska enligt Regeringsrättens dom inte anses omfattad av anteckningsskyldigheten i punkterna 1 och 2 i 6 §1 st . BKL.
 
Enligt 5 § BKL ska motsvarande som gäller för enskild näringsverksamhet gälla för fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där endast företagsledaren eller dennes närmaste familj är verksam.
 
Det av Regeringsrätten betonade syftet med införandet av BKL får anses ha samma innebörd, oavsett om fråga är om enskild näringsverksamhet eller verksamhet som bedrivs av ett fåmanshandelsbolag/fåmansföretag. Konsekvensen är att inte heller företagsledare i fåmanshandelsbolag/fåmansföretag omfattas av anteckningsskyldigheten i punkterna 1 och 2 i 6 §1 st . BKL.