Skattverket logotyp

Riksskatteverkets informationer om verkets internationella överenskommelser

Observera

Den 1 januari 2004 inrättades Skatteverket. Den nya myndigheten ersatte Riksskatteverket och de tio regionala skattemyndigheterna. De informationer som publicerats av Riksskatteverket gäller även efter Skatteverkets inrättande.

2000

2000:25Riksskatteverkets information om överenskommelse den 21 maj 1999 om administrativ assistans mellan Sverige och Polen
2000:24Riksskatteverkets information om överenskommelse den 18 september 2000 om administrativ assistans mellan Sverige och Ryssland
2000:23Riksskatteverkets information om överenskommelse den 29 juni 2000 om administrativ assistans mellan Sverige och Litauen
2000:11Riksskatteverkets information om avtal den 22 mars 2000 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar

1999

1999:8Riksskatteverkets information om överenskommelse den 26 mars 1999 om administrativ assistans mellan Sverige och Spanien

1998

1998:12Riksskatteverkets information om överenskommelse den 17 april 1998 om administrativ assistans mellan Sverige och Frankrike
1998:11Riksskatteverkets information om överenskommelse den 29 april 1997 om administrativ assistans mellan Sverige och Italien
1998:10Riksskatteverkets information om överenskommelse den 14 december 1995 om administrativ assistans mellan Sverige och Lettland
1998:9Riksskatteverkets information om överenskommelse den 28 april 1995 om administrativ assistans mellan Sverige och Estland
1998:8Riksskatteverkets information om överenskommelse den 17 augusti 1993 mellan Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Senast uppdaterad: 2018-05-29 | Om webbplatsen | Kontakta oss