Skattverket logotyp

Riksskatteverkets informationer om verkets beslut om klassificering av fartyg

Klassificering av fartyg beslutas numera i form av föreskrifter.

2001

RSFS 2001:5Riksskatteverkets information om beslut om klassificering av fartyg
RSFS 2001:2Riksskatteverkes information om beslut om klassificering av fartyg

2000

RSFS 2000:14Riksskatteverkets information om beslut om klassificering av fartyg
RSFS 2000:6Riksskatteverkets information om beslut om klassificering av fartyg

1999

RSFS 1999:30Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)
RSFS 1999:9Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)
RSFS 1999:3Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

1998

RSFS 1998:20Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)
RSFS 1998:13Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)
RSFS 1998:7Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)
RSFS 1998:6Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)
RSFS 1998:4Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell

1997

RSFS 1997:2Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell
RSFS 1997:1Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell

1996

RSFS 1996:3Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell
RSFS 1996:2Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell

1995

RSFS 1995:2Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell
RSFS 1995:1Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömanskattetabell
Senast uppdaterad: 2018-05-29 | Om webbplatsen | Kontakta oss