På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Indexering av kommunal fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften infördes 2008. För det första året, kalenderåret (inkomståret) 2008, bestämdes ett takbelopp för småhus och ett för bostäder i hyreshus. En fastighetsavgift blir aldrig högre än så. Takbeloppet är dock indexbundet och följer inkomstbasbeloppets årliga förändring jämfört med 2008.

Inkomstbasbeloppet är ett index som fastställs av regeringen för ett år i taget genom en förordning, som vanligtvis utfärdas i september året innan. Inkomstbasbeloppet för kalenderåret 2017 är 61 500 kr (SFS 2016:940).

Småhus

Ett småhus är en byggnad med en bostadslägenhet eller två bostadslägenheter. För varje småhus påförs en fastighetsavgift. Om småhuset ägs av flera, påförs varje delägare bara sin andel av en fastighetsavgift.

Förändring av takbeloppet för småhus efter 2008

För kalenderåret/inkomståret 2008 är takbeloppet för en fastighetsavgift 6 000 kr och inkomstbasbeloppet 48 000 kr. Därefter förändras takbeloppet varje år procentuellt lika mycket som inkomstbasbeloppet.

Inkomstbasbeloppet för 2016 är 59 300 kr, vilket är en höjning jämfört med 2008 med 11 300 kr (59 300 minus 48 000) eller 23,54 % (ändringen ska uttryckas i procent med två decimaler så att övriga decimaler faller bort).

För kalenderåret/inkomståret 2016 (deklarationen 2017) är takbeloppet för en avgift 7 412 kr (123,54 % av 6 000 kr). Beloppet ska anges i hela kronor och överskjutande ören stryks.

Inkomstbasbeloppet är vidare för 2017 bestämt till 61 500 kr. Det innebär en höjning jämfört med 2008 med 13 500 kr (61  500 minus 48 000) eller med 28,12 %.

För kalenderåret/inkomståret 2017 (deklarationen 2018) blir takbeloppet för en avgift 7 687 kr (128,12 % av 6 000 kr).

Hyreshus

Ett hyreshus är en byggnad med minst tre bostadslägenheter. Detta gäller lika för både hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter. För varje hyreshus påförs en fastighetsavgift. Om hyreshuset ägs av flera, påförs varje delägare bara sin andel av en fastighetsavgift..

För bostadslägenheter i flerbostadshus sänktes takbeloppet för en lägenhet från och med 2013.

Förändring av takbeloppet för hyreshus inkomståren 2008–2012

För kalenderåret/inkomståret 2008 är takbeloppet för en fastighetsavgift 1 200 kr per lägenhet och inkomstbasbeloppet 48 000 kr. Därefter förändras takbeloppet varje år procentuellt lika mycket som inkomstbasbeloppet.

Inkomstbasbeloppet för 2012 är 54 600 kr, en höjning jämfört med 2008 med 6 600 kr (54 600 minus 48 000) eller 13,75 % (ändringen ska uttryckas i procent med två decimaler så att övriga decimaler faller bort).

För kalenderåret/inkomståret 2012 (deklarationen 2013) är takbeloppet för en avgift 1 365 kr per lägenhet (113,75 % av 1 200 kr). Beloppet ska anges i hela kronor och överskjutande ören stryks.

Förändring av takbeloppet för hyreshus inkomståren 2013 och därefter

Från och med kalenderåret/inkomståret 2013 (deklarationen 2014) sänktes takbeloppet per bostadslägenhet i hyreshus.

Avgiften för 2013 är efter indexomräkning 1 210 kr per lägenhet. (Om avgiften inte hade sänkts, skulle den ha varit 1 414 kr per lägenhet.)

Indexomräkningen har gjorts så här:

Som utgångspunkt för indexberäkningen för kalenderåret/inkomståret 2013 och därefter, ska beloppet vara 1 027 kr för kalenderåret/inkomståret 2008. Detta belopp förändras 2013 och varje år därefter procentuellt lika mycket som inkomstbasbeloppet har förändrats sedan 2008.

Inkomstbasbeloppet är 48 000 kr för 2008 och 59 300 kr för 2016, en höjning med 11 300 kr (59 300 minus 48 000) eller 23,54 % (ändringen ska uttryckas i procent med två decimaler så att övriga decimaler faller bort).

För kalenderåret/inkomståret 2016 (deklarationen 2017) blir takbeloppet 1 268 kr per lägenhet (123,54 % av 1 027 kr).

För kalenderåret 2017 är inkomstbasbeloppet bestämt till 61 500 kr. Det innebär en höjning jämfört med 2008 med 13 500 kr (61 500 minus 48 000) eller med 28,12 %.

Takbeloppet för kalenderåret/inkomståret 2017 (deklarationen 2018) blir 1 315 kr per lägenhet (128,12 % av 1 027 kr).

Skatteverket

Till toppen