På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Fastighetsavgift för småhus

Du som äger en småhusfastighet betalar varje år fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften bestäms av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet.

Sedan inkomståret 2008 (inkomstdeklarationen 2009) tas kommunal fastighetsavgift ut på bostäder. Avgiften är 0,75 procent av taxeringsvärdet, dock blir avgiften aldrig högre än takbeloppet, som 2017 ligger på 7 687 kronor per år. Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Taket för fastighetsavgiften kommer att höjas

Eftersom takbeloppet för fastighetsavgiften är indexbundet till inkomstbasbeloppet, kommer det att höjas till 2018. Det innebär att när du har ett högre taxeringsvärde än det som ger takbeloppet kommer din fastighetsavgift att öka med skillnaden mellan takbeloppet för 2017 och 2018.

När fastighetsavgiften infördes 2008 var takbeloppet 6 000 kronor. Inkomståret 2017 ligger takbeloppet på 7 687 kronor.

Takbeloppet för 2018 bestäms under november månad

Regeringen har gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att beräkna nytt inkomstbasbelopp för 2018 och redovisa förslag på detta senast den 31 oktober. Det innebär att Skatteverket i sin tur inte kan beräkna takbeloppet 2018 förrän under november månad.

Hur påverkas min fastighetsavgift?

Här kan du läsa mer om hur din fastighetsavgift kan påverkas av ett förändrat taxeringsvärde 2018.

Du med högt taxeringsvärde betalar redan maximal fastighetsavgift

Ungefär hälften av alla småhusägare har redan i dag ett taxeringsvärde som ger takbeloppet, det vill säga den maximala fastighetsavgift som kan tas ut. 2017 var takbeloppet 7 687 kronor och motsvarade ett taxeringsvärde på 1 024 934 kronor. Om din fastighet har ett så högt taxeringsvärde att det motsvarar takbeloppet betalar du redan den högsta möjliga fastighetsavgiften, och taxeringsvärdet kan därför gå upp utan att det påverkar avgiftens storlek.

Takbeloppet justeras utifrån inkomstbasbeloppet och kan därför komma att höjas till 2018. I november 2017 fastställer Skatteverket det nya takbeloppet.

Du med lågt taxeringsvärde kan få höjd fastighetsavgift

För dig som har lägre taxeringsvärde än det som ger takbeloppet för 2018 (för 2017 var detta taxeringsvärde 1 024 934 kr) påverkas fastighetsavgiften med 0,75 procent av höjningsbeloppet.

Exempel

Jessica äger en småhusfastighet vars taxeringsvärde ökar från 530 000 till 630 000 kronor. Ökningen är alltså 100 000 kronor och det innebär att Jessicas fastighetsavgift höjs med 750 kronor per år (0,75*100 000), eller 63 kronor per månad.

Vanliga frågor om fastighetsavgift

Här hittar du svaret på några vanliga frågor om fastighetsavgift.

När ska jag betala den nya fastighetsavgiften?

De nya taxeringsvärdena för småhus 2018 gäller från och med inkomståret 2018. De ska därmed användas första gången i inkomstdeklarationen 2019.

Hur betalar jag fastighetsavgiften?

Din fastighetsavgift är förifylld i din inkomstdeklaration. Du behöver alltså inte aktivt betala in fastighetsavgiften separat, utan den ingår i din slutliga skatteberäkning och framgår av ditt slutskattebesked.

Vad gäller för obebyggda tomter?

Du som äger en småhusfastighet där det inte finns en färdigställd bostadsbyggnad ska betala fastighetsskatt. Fastighetsskatten är 1,0 procent av taxeringsvärdet för:

  • obebyggd tomtmark
  • bostadsbyggnad (småhus) som är under nyuppförande och tillhörande tomtmark.

För den statliga fastighetsskatten finns inget takbelopp.

Skatteverket

Till toppen