På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Försäljning av tomtmark

Om du har sålt obebyggd tomtmark och köpekontraktet skrevs under förra året, ska du redovisa försäljningen i årets deklaration. Säljer du under detta år, ska du redovisa försäljningen nästa år. Om tomtmarken kan anses som privatbostadsfastighet fyller du i blankett K5, anses den istället vara en näringsfastighet fyller du i blankett K7.  

Använd vår e-tjänst

Du kan deklarera försäljningen i vår e-tjänst Inkomstedeklaration 1 om fastigheten är en privatbostad och du alltså ska fylla i blanketten K5. Du måste då ha en e‑legitimation. När du har loggat in för att deklarera får du hjälp i hjälpavsnitten. Du hittar även information om hur du fyller i blankett K5 i broschyren Försäljning av småhus (SKV 379). I broschyren Försäljning av näringsfastighet (SKV 313) finns information om hur du fyller i blankett K7.

Säljer du en privatbostadsfastighet ska 22/30 av vinsten beskattas medan 90 procent av vinsten beskattas om det är en näringsfastighet. En förlust får dras av med 50 procent för en privatbostadsfastighet och med 63 procent för en näringsfastighet.

Privatbostadsfastighet eller näringsfastighet?

Obebyggd tomtmark kan vara privatbostadsfastighet enbart om avsikten är att bygga en privatbostad på tomten. En privatbostad är ett småhus eller ägarlägenhet som till övervägande del, mer än 50 procent, ska användas av dig som ägare eller dina närstående för permanent boende eller som fritidsbostad. Här avses användningen av husets eller lägenhetens yta.

Inrättas småhuset som en bostad åt två familjer är den en privatbostad om den till minst 40 procent används för permanent- eller fritidsboende av dig som ägare eller dina närstående.

Bedömningen av om tomten är en privatbostad eller inte görs på försäljningsdagen. Om tomtmarken ingår eller har ingått i en stamfastighet som är privatbostadsfastighet blir tomtmarken inte automatiskt en privatbostadsfastighet av detta skäl.

Tomten säljs samma år som den bildats

Har du sålt tomtmark som avstyckats och bildats samma år som försäljningen, eller sålt ännu inte avstyckad mark, är tomten en privatbostadsfastighet om den säljs till en närstående (till exempel ditt barn), och den närstående har för avsikt att bygga en privatbostad på tomten. I så fall redovisar du försäljningen på blankett K5. Säljer du till någon som inte är närstående ska du redovisa försäljningen på blankett K7.

Tomten har bildats före försäljningsåret

Säljer du marken till en närstående som ska bygga en privatbostad på tomten redovisar du försäljningen på blankett K5. Säljer du till någon som inte är närstående ska du redovisa försäljningen på blankett K5 om du själv eller närstående hade en konkret och påvisbar avsikt att bygga en privatbostad på tomten vid utgången av året före eller andra året före det år du säljer tomten (den så kallade tröghetsregeln). Annars ska du redovisa försäljningen på blankett K7. 

Beräkna vinst eller förlust

Beräkningen av vinst eller förlust görs i princip på samma sätt som för småhus om du säljer en privatbostadsfastighet.

Har du sålt en näringsfastighet kan du läsa mer i broschyren Försäljning av näringsverksamhet (SKV 313).

Omkostnadsbelopp vid försäljning av tomtmark

Det finns speciella regler för att beräkna omkostnadsbeloppet (inköpspris plus förbättringsutgifter) vid försäljning av avstyckad tomtmark. De metoder som används beskrivs i Kapitalvinstberäkning vid delavyttring och allframtidsupplåtelse:

Återföring av uppskovsbelopp

Om du fick uppskov med beskattning av vinst när du köpte den fastighet som du har styckat av tomtmark ifrån, ska ditt uppskovsbelopp delvis återföras till beskattning när du säljer tomtmarken. Ditt uppskovsbelopp hittar du på specifikationen som bifogas din inkomstdeklaration.

Det belopp som du ska återföra till beskattning räknas ut enligt följande formel:

Förklaring till ovan formel:
(Ditt uppskovsbelopp * Ersättningen för den sålda delen) / Marknadsvärdet för hela tillgången = Uppskovsbelopp som ska återföras

Marknadsvärdet på hela tillgången kan du räkna ut enligt uppställningen under "Lösning, metod 2" ("Fastighetens hela värde vid avyttringstillfället kan beräknas enligt följande") som beskrivs i Handledning för beskattning av inkomst, del 2, avdelning 4; avsnitt 30.6.1.

Skatteverket

Till toppen