På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Uppskov vid köp och försäljning av bostad i utlandet

Reglerna om uppskov med beskattningen av kapitalvinster på privatbostäder omfattar även köp och försäljning av bostäder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

EES-området består från och med år 2013 av de 28 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Avdrag för uppskovsbelopp

Samma krav och förutsättningar ska vara uppfyllda vid köp eller försäljning av bostad i utlandet som vid köp eller försäljning av bostad i Sverige. Du kan äga en lägenhet direkt (till exempel ägarlägenhet) eller indirekt (till exempel bostadsrätt). För att en indirekt ägd lägenhet ska kunna vara en ursprungsbostad eller ersättningsbostad ska det utländska bostadsföretaget vara en juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening, samt i övrigt uppfylla kraven för att vara ett så kallat privatbostadsföretag.

Begär du uppskov vid köp eller försäljning av bostad i EES-land bör du bifoga köpekontrakt, eventuell lagfart och bosättningsintyg i din begäran.

Schablonintäkt på uppskovsbeloppet

Du ska betala en årlig skatt på uppskovsbeloppet om din ersättningsbostad finns såväl i Sverige som i övriga EES-området. Skatten beräknas på en schablonintäkt som tas upp i inkomstslaget kapital.

Uppgiftsskyldighet

Om du har förvärvat en bostad i ett EES-land och får uppskov med att betala skatt på vinsten, måste du varje år lämna uppgifter till Skatteverket som visar att du fortfarande äger bostaden med samma förhållanden som när du köpte bostaden. Detta gör du genom att sätta ett kryss i ja- eller nej-rutan i avsnitt J på blankett K2. Är ägarförhållandena inte desamma måste du lämna upplysningar om de nya ägarförhållandena under rubriken ”Övriga upplysningar” på Inkomstdeklaration 1. Kontrollera också om du måste återföra uppskovsbeloppet till beskattning. Lämnar du inga uppgifter alls kan Skatteverket komma att återföra uppskovsbeloppet till beskattning.

Försäljning av ersättningsbostaden

Säljer du ersättningsbostaden i utlandet, eller inte längre uppfyller uppskovsvillkoren, och har ett uppskovsbelopp, måste du återföra detta till beskattning. Återföring av uppskovsbeloppet gör du på blankett K2, avsnitt H, i Inkomstdelaration 1 som lämnas året efter det kalenderår när du inte längre uppfyller villkoren för att få ha kvar ditt uppskovsbelopp. Om du ska deklarera försäljningen av ersättningsbostaden i Sverige ska du i stället återföra uppskovet på den blankett där du redovisar försäljningen.

Skatteverket

Till toppen