På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Räkna ut inköpspris

När du begär slutligt uppskov beror uppskovsbeloppets storlek på om din nya bostad är minst lika dyr som eller billigare än den sålda bostaden. Här får du reda på hur du räknar ut inköpspriset för den nya bostaden.

Inköpspris för småhus, småhustomt och ägarlägenhet

+ Inköpspris samt lagfartskostnad (stämpelskatt) och kostnad för pantbrev (inteckningskostnad)

+ Utgifter för ny-, till- och ombyggnad
_______________________________________________________________________

= Summa inköpspris

Räkna ut din andel av inköpspriset genom att multiplicera summa inköpspris med din ägarandel av den nya bostaden.

Ny bostad genom arv, bodelning eller gåva

Har du förvärvat den nya bostaden genom arv, bodelning eller gåva är inköpspriset den skiftes- eller bodelningslikvid du har betalat. Det kan även vara annan ersättning, till exempel övertagna lån.

Ny bostad som är ett småhus på lantbruk

Är din nya bostad ett småhus på ett lantbruk får du bara ta med den del av inköpspriset för lantbruket som hör till småhuset och tomtmarken. Du räknar ut detta på följande sätt: inköpspriset för lantbruket x taxeringsvärdet för småhuset och tomten/taxeringsvärdet för hela lantbruksfastigheten.

Ny-, till- och ombyggnad på den nya bostaden

Köper du ett småhus, en småhustomt där du uppför ett småhus eller en ägarlägenhet får du ta hänsyn till utgifter för ny-, till- och ombyggnad som du har för den nya bostaden mellan inköpsdatum (tidigast den 1 januari året före försäljningsåret) och den 2 maj andra året efter försäljningsåret när du räknar ut inköpspriset. Du får inte ta med utgifter för reparationer och underhåll av den nya bostaden.

Ny- till- och ombyggnad eller reparation och underhåll

Läs hur man gör gränsdragningen mellan vad som är ny- till- och ombyggnad och vad som är reparation och underhåll vid avdrag för förbättringsutgifter i samband vinstberäkningen. Det kan du använda som vägledning när du avgör vad som är ny-, till- och ombyggnad.

 

Exempel på inköpspriset när du har utgifter för ombyggnad.

Du och din sambo har sålt er gemensamma bostad under november 2016, en bostadsrätt, med vinst. Försäljningspriset är 2 000 000 kronor. Ni köper därefter en villa för 1 600 000 kronor. Din ägarandel av både bostadsrätten och villan är 50 procent. Ni bygger om köket i den nya bostaden. Bland annat flyttar ni väggar och disponerar om köksinredningen helt.

Det kostar 450 000 kronor, och ni har utgifterna under februari – mars 2017, alltså före den 2 maj 2017. Inköpspriset för villan beräknas till 2 050 000 kronor (1 600 000 kronor + 450 000 kronor), varav din andel är 1 025 000 kronor (2 050 000 x 50 procent).

Eftersom inköpspriset är högre än försäljningspriset kan både du och din sambo få uppskov med beskattning av hela vinsten.

Du får bara  ta med utgifter för ny-, till- och ombyggnad som du har till och med den 2 maj året efter försäljningsåret i inköpspriset om du begär slutligt uppskov det år du deklarerar försäljningen. Om du vet att du kommer att ha utgifter för ny-, till- och ombyggnad även efter denna dag och att utgifterna har betydelse för uppskovets storlek begär du preliminärt uppskov i stället för slutligt det år du deklarerar försäljningen. När du begär slutligt uppskov i nästa deklaration tar du med utgifterna från och med inköpsdatum till och med den 2 maj andra året efter försäljningsåret när du räknar ut inköpspriset.

 

Ny bostad förvärvad före 1 januari året före försäljningsåret

Har du utgifter för ny-, till- eller ombyggnad på en fastighet som du har förvärvat före den 1 januari året före försäljningsåret kan fastigheten vara en ersättningsbostad. Ägarlägenhet räknas också som fastighet. Det kan exempelvis vara en tomt som du äger sedan tidigare där du uppför ett småhus, eller ett småhus som du tidigare har ärvt och sedan bygger till eller bygger om. En sådan fastighet anses alltid vara förvärvad den 1 januari året före det år du säljer din bostad. Du får inte ta med det ursprungliga inköpspriset när du räknar ut inköpspriset för din ersättningsbostad utan enbart utgifter för ny-, till- och ombyggnad som du har haft under tiden 1 januari året innan försäljningsåret och den 2 maj andra året efter försäljningsåret. Ursprungligt inköpspris kan till exempel vara inköpspriset för tomten.

Exempel på nybyggnation på småhustomt köpt innan 1 januari året före försäljningsåret.

Du har sålt en bostadsrätt under 2016. Du äger sedan 2011 en småhustomt där du håller på att bygga ett hus. Du köpte tomten för 700 000 kronor. Du har haft 2 500 000 kronor i utgifter för nybyggnationen under tiden 1 januari 2015 – 1 april 2017.

Du får räkna utgifterna för nybyggnationen 2 500 000 kronor som inköpspris för det nybyggda huset. Däremot får du inte räkna med inköpspriset för tomten eftersom du köpte tomten före den 1 januari 2015.


Inköpspris för bostadsrätt

+ Inköpspris

+ Utgifter för tillval av inredning och utrustning
___________________________________________________________________________
=Summa inköpspris

Räkna ut din andel av inköpspriset genom att multiplicera summa inköpspris med din ägarandel av den nya bostaden.

 

Ny bostad genom arv, bodelning eller gåva

Har du förvärvat bostaden genom arv, bodelning eller gåva är inköpspriset den skiftes- eller bodelningslikvid du har betalat. Det kan även vara annan ersättning, till exempel övertagna lån.

Ny bostad i form av nyproducerad bostadsrätt

För en nyproducerad bostadsrätt är inköpspriset den insats och den upplåtelseavgift som du har betalat till bostadsföretaget. Har du haft utgifter för tillval av inredning och utrustning för den nyproducerad bostadsrätten får du ta med utgifterna när du räknar ut inköpspriset om tillvalet framgår av upplåtelseavtalet och du har betalat för tillval och utrustning till bostadsföretaget. Inte om du har ett avtal med byggentreprenören och har betalat till den.

Exempel på nyproducerad bostadsrätt där du betalar för tillval.

Du har sålt en bostadsrätt med vinst och köpt en nyproducerad bostadsrätt. Enligt upplåtelseavtalet är insatsen och upplåtelseavgiften sammanlagt 1 800 000 kronor. Du gör diverse tillval. Byggentreprenören fakturerar 20 000 kronor för tillvalen och du betalar direkt till entreprenören och inte till bostadsrättsföreningen. Tillvalet framgår inte av upplåtelseavtalet.

Eftersom du har betalat tillvalet till byggentreprenören får du bara räkna med 1 800 000 kronor som inköpspris när du begär uppskov med beskattning av vinst vid försäljning av din gamla bostad. Däremot får du ta med med tillvalet när du räknar ut eventuell kapitalvinst vid försäljning av den nya bostadsrätten.

Skatteverket

Till toppen