På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Schablonintäkt på uppskovsbeloppet

Om du har ett uppskovsbelopp betalar du årligen en skatt på ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Skatten tas ut på en schablonintäkt. Schablonintäkten räknas som en kapitalinkomst och förifylls i din inkomstdeklaration

Schablonintäkten

Schablonintäkten är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som du har kvar vid ingången av det inkomstår (kalenderår) som du deklarerar för. Skatten på schablonintäkten är 30 procent. Det innebär att skatteuttaget blir cirka 0,5 procent av själva uppskovsbeloppet (1,67 procent x 30 procent = ca 0,5 procent).

Första gången du betalar årlig skatt på uppskovsbeloppet

Du ska inte betala någon skatt på uppskovsbeloppet det år du deklarerar försäljningen av din bostad och begär uppskov, utan först vid nästföljande deklaration. Deklarerar du exempelvis försäljningen och begär uppskov i deklarationen 2017 betalar du skatt första gången vid inkomstdeklarationen 2018. Du betalar skatt på uppskovsbeloppet även om det är preliminärt i denna deklaration.

Exempel

Du sålde en bostad med en vinst på 400 000 kronor under 2015 och fick slutligt uppskov med samma belopp vid deklarationen 2016. Vid deklarationen 2017 (för inkomståret 2016) ska du betala skatt på uppskovsbeloppet för första gången. Ditt uppskovsbelopp är 400 000 kronor vid ingången av inkomståret 2016.

Schablonintäkten beräknas därför till 6 680 kronor (400 000 x 1,67 procent). Skatten på schablonintäkten blir 2 004 kronor (6 680 x 30 procent).

Alternativt kan du räkna ut skatten genom att multiplicera uppskovsbeloppet 400 000 kronor med 0,5 procent. Schablonintäkten är redan förifylld på inkomstdeklarationen 2017 (ingår vid punkt 7.1 – Schablonintäkter).

Om du deklarerar (återför) någon del av uppskovsbeloppet

Schablonintäkten beräknas alltså på det uppskovsbelopp som du har kvar vid ingången av inkomståret. Om du deklarerar (återför) någon del av uppskovsbeloppet räknas beloppet som en inkomst som du har haft under det inkomstår som du deklarerar för. Därför påverkas inte schablonintäkten av det återförda uppskovsbeloppet i denna deklaration utan först i nästföljande deklaration. Då beräknas schablonintäkten på det uppskovsbelopp som finns kvar efter återföringen. 

Exempel

Du fick slutligt uppskov med 200 000 kronor vid deklarationen 2010, och du har kvar hela uppskovsbeloppet vid ingången av inkomståret 2016. Du vill deklarera (återföra) en del av ditt uppskovsbelopp, 20 000 kronor, i deklarationen 2017.

Schablonintäkten beräknas på 200 000 kronor i deklarationen 2017, eftersom det återförda beloppet räknas som en inkomst som du har haft under 2016. Vid ingången av inkomståret 2017 har du kvar ett uppskovsbelopp på 180 000 kronor (200 000 kronor minus det återförda beloppet 20 000 kronor). Schablonintäkten beräknas alltså på 180 000 kronor först vid deklarationen 2018.

Det här gäller vid deklarationen 2017

  • Om du fick ett slutligt uppskov i deklarationen 2016 eller tidigare, eller ett preliminärt uppskov i deklarationen 2016, ska du betala skatt på uppskovsbeloppet i deklarationen 2017. Schablonintäkten är förifylld vid punkt 7.1 på Inkomstdeklaration 1 och skatten på schablonintäkten finns med i den preliminära skatteuträkning som du får tillsammans med deklarationsblanketten. Är schablonintäkten inte förifylld räknar du ut den själv som i det första exemplet och fyller i den vid punkt 7.1.
  • Om du får ett slutligt eller preliminärt uppskov vid deklarationen 2017 tas schablonintäkten upp och du betalar skatt för första gången i deklarationen 2018.
  • Om du deklarerar (återför), uppskovsbeloppet, helt eller delvis, i deklarationen 2017 (vid försäljning, vid frivillig eller tvingande återföring) påverkas inte schablonintäkten i deklarationen 2017, utan först i deklarationen 2018.
  • Om ersättningsbostaden övergår till en ny ägare på grund av arv, testamente eller bodelning under 2016 överförs uppskovsbeloppet i vissa fall till den nya ägaren. I så fall ska den tidigare ägaren, eller ägarens dödsbo, betala skatt på schablonintäkten vid deklarationen 2017 och den nya ägaren vid deklarationen 2018.
Skatteverket

Till toppen