På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Bostad såld senast den 20 juni 2016 
–beräkna slutligt uppskov

Lägsta uppskovsbelopp

Ditt slutliga uppskovsbelopp ska vara minst 50 000 kronor för att du ska kunna få uppskov. Vid expropriation, vid flygbuller eller om du har tvingats sälja bostaden räcker det att uppskovsbeloppet är 10 000 kronor. Är ni flera delägare måste alltså var och en ha ett uppskovsbelopp på 50 000 kronor eller 10 000 kronor.

Högsta uppskovsbelopp

Det finns ett tak för uppskovsbeloppet om du har sålt din bostad och skrivit på köpekontraktet senast den 20 juni 2016. Då kan du inte få ett högre uppskovsbelopp än din andel av takbeloppet, 1 450 000 kronor. Räkna ut din andel genom att multiplicera 1 450 000 kronor med den andel av bostaden som du ägde direkt innan försäljningen.

Uppskov med bara en del av vinsten eller inget uppskov alls

Du betalar 22 procent i skatt på den del av vinsten som du inte kan få uppskov med.

Försäljningspris och inköpspris

Storleken på ditt uppskov beror på priset på den sålda och priset på den nya bostaden (ersättningsbostaden). Du jämför försäljningspriset för den sålda och inköpspriset för den nya bostaden för att veta om du har köpt en ny bostad som är minst lika dyr som, eller billigare än den sålda.

 

Ersättningsbostaden är minst lika dyr som den sålda bostaden

Ditt slutliga uppskovsbelopp är det lägsta beloppet av:

  • din andel av vinsten (inklusive återfört uppskovsbelopp) och
  • din andel av takbeloppet


Exempel på köp av en dyrare ersättningsbostad.

Du och din sambo har sålt en bostadsrätt den 2 maj 2016 för 4 550 000 kronor. Vinsten vid försäljningen är 1 600 000 kronor och ni har ägt 50 procent vardera. Ni köper en ny bostadsrätt för 4 700 000 kronor, alltså en dyrare ersättningsbostad. Var och en ska dock beräkna sin andel av takbeloppet eftersom bostaden är såld före den 21 juni 2016. Din andel av takbeloppet blir 725 000 kronor (1 450 000 x 50 procent).

Du får uppskov med 725 000 kronor, det vill säga det lägsta beloppet av din andel av vinsten (800 000 kronor) och din andel av takbeloppet. Du betalar 22 procent i skatt på den vinst, 75 000 kronor, du inte kan få uppskov med (800 000 – 725 000).

Ersättningsbostaden är billigare än den sålda bostaden

Du räknar ut ditt slutliga uppskovsbelopp på följande sätt:

+din andel av vinsten (inklusive återfört uppskovsbelopp)

+din andel av inköpspriset för den nya bostaden

-din andel av försäljningspriset för den sålda bostaden
___________________________________________________________
=positivt eller negativt belopp

 
  • Ger uträkningen ett negativt belopp kan du inte få något uppskov alls, utan betalar skatt på din andel av vinsten.
  • Ger uträkningen ett positivt belopp får du uppskov med det lägsta av det positiva beloppet och din andel av takbeloppet. Du betalar skatt på den del av vinsten som blir kvar sedan du har dragit av uppskovsbeloppet.

Exempel på köp av en billigare ersättningsbostad – positivt belopp.

Du har sålt en villa den 15 januari 2016 för 1 800 000 kronor och köper en bostadsrätt under 2016 för 1 600 000 kronor. Vinsten vid försäljningen av villan är 300 000 kronor.

Den del av vinsten som du får uppskov med vid deklarationen 2017 är 100 000 kronor. Du betalar 22 procent i skatt på resterande del av vinsten 200 000 kronor.

Dina andel av vinsten

Din andel av inköpspriset

Din andel av försäljningspriset för villan

Uppskovsbelopp

300 000 kr

+1 600 000 kr

-1 800 000 kr

= 100 000 kr

Exempel på köp av en billigare ersättningsbostad – negativt belopp.

Du har sålt en villa den 15 januari 2016 för 1 800 000 kronor och köper en bostadsrätt under 2016 för 1 300 000 kronor. Vinsten vid försäljningen av villan är 300 000 kronor. Uträkningen av uppskovsbeloppet ger ett negativt belopp på 200 000 kronor.

Det innebär att du inte kan få något uppskov utan betalar 22 procent i skatt på vinsten
300 000 kronor vid deklarationen 2017.

Dina andel av vinsten

Din andel av inköpspriset

Din andel av försäljningspriset för villan

Uppskovsbelopp (negativt belopp)

300 000 kr

+1 300 000 kr

–1 800 000 kr

–200 000 kr

Exempel på köp av billigare ersättningsbostad och takbelopp.

Du har sålt en villa den 15 januari 2016 för 4 800 000 kronor och köper en bostadsrätt under 2016 för 4 700 000 kronor. Vinsten vid försäljningen av villan är 1 600 000 kronor. Ersättningsbostaden är billigare än den sålda bostaden, och därför görs först följande beräkning:

Dina andel av vinsten

Din andel av inköpspriset

Din andel av försäljningspriset

Uppskovsbelopp

 1 600 000 kr

+4 700 000 kr

– 4 800 000 kr

= 1 500 000 kr

Takbeloppet (1 450 000 kronor) är dock lägre än det uträknade beloppet och därför får du bara uppskov med 1 450 000 kronor vid deklarationen 2017. Du betalar 22 procent i skatt på resterande del av vinsten 150 000 kronor (1 600 000 – 1 450 000 kronor).

Skatteverket

Till toppen