På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Bostad såld 21 juni–31 december 2016 –beräkna slutligt uppskov efter preliminärt uppskov

Slutligt uppskov med bara en del av det preliminära uppskovsbeloppet

Du betalar 22 procent i skatt på den del av det preliminära uppskovsbeloppet som du inte kan omvandla till ett slutligt uppskovsbelopp.

Försäljningspris och inköpspris

Storleken på ditt uppskov beror på priset på den sålda och priset på den nya bostaden (ersättningsbostaden). Du jämför försäljningspriset för den sålda och inköpspriset för den nya bostaden för att veta om du har köpt en ny bostad som är minst lika dyr som, eller billigare än den sålda.

 

Ersättningsbostaden är minst lika dyr som den sålda bostaden

Hela det preliminära uppskovsbeloppet omvandlas till ett slutligt uppskovsbelopp.


Exempel på när hela det preliminära uppskovsbeloppet omvandlas till ett slutligt.

Du sålde en villa under 2015 för 1 300 000 kronor och fick preliminärt uppskov motsvarande vinsten 400 000 kronor vid deklarationen 2016 eftersom du inte hade köpt en ny bostad under 2015. Du köper en bostadsrätt under 2016 för 1 500 000 kronor. Eftersom du köper en dyrare ersättningsbostad kan du omvandla hela det preliminära uppskovsbeloppet till ett slutligt uppskovsbelopp i deklarationen 2017.

Om du i stället hade sålt villan för 1 300 000 kronor med 400 000 kronor i vinst under tiden 21 juni – 31 december 2016, men inte har köpt någon ny bostad under 2016, får du preliminärt uppskov med hela vinsten vid deklarationen 2017. Om du köper en ny bostadsrätt under 2017 för minst 1 300 000 kronor kan du omvandla hela det preliminära uppskovet till ett slutligt uppskovsbelopp i deklarationen 2018.

Ersättningsbostaden är billigare än den sålda bostaden

Steg 1:

Räkna först ut ditt slutliga uppskovsbelopp på följande sätt:

+din andel av vinsten (inklusive återfört uppskovsbelopp)

+din andel av inköpspriset för den nya bostaden

-din andel av försäljningspriset för den sålda bostaden
____________________________________________________________
=positivt eller negativt belopp

Hämta din andel av vinsten från blankett K5 (avsnitt B punkt 9) eller K6 (avsnitt B punkt 12) där du redovisade försäljningen av den gamla bostaden. Deklarerar du i e-tjänsten får du uppgiften automatiskt.

Steg 2:

Räkna sedan ut det slutliga uppskovsbeloppet med kvoteringsregeln för att se om den ger ett högre belopp än uträkningen ovan. Det gör den oftast, och du kan alltid omvandla en del av det preliminära uppskovsbeloppet till slutligt uppskovsbelopp även om uträkningen ovan ger ett negativt belopp. Kvoteringsregeln innebär att du får uppskov med så stor del av vinsten som inköpspriset utgör av försäljningspriset. Är inköpspriset till exempel 80 procent av försäljningspriset får du slutligt uppskov med 80 procent av vinsten.

Så här räknar du med kvoteringsregeln:

din andel av vinsten (inklusive återfört uppskovsbelopp)

x din andel av inköpspriset för den nya bostaden/din andel av försäljningspriset för den sålda bostaden

Steg 3:

Du kan nu välja det högsta av de uträknade beloppen som slutligt uppskovsbelopp. Du betalar skatt på den del av det preliminära uppskovsbeloppet som du inte kan omvandla till ett slutligt uppskovsbelopp.


Exempel på när en del av det preliminära uppskovsbeloppet kan omvandlas till ett slutligt. Kvoteringsregeln ger det högsta uppskovsbeloppet.

Du sålde din villa med en vinst på 500 000 kronor den 1 augusti 2016, men köpte ingen ersättningsbostad 2016. Villan såldes för 2 500 000 kronor. Du köper en ny villa under 2017 för 2 300 000 kronor. Vid deklarationen 2017 får du preliminärt uppskov motsvarande vinsten med 500 000 kronor. Vid deklarationen 2018 prövas hur mycket av det preliminära uppskovet som du kan omvandla till ett slutligt uppskovsbelopp eftersom du har köpt en billigare ersättningsbostad.

Dina andel av vinsten

Din andel av inköpspriset

Din andel av försäljningspriset

Uppskovsbelopp

+ 500 000 kr

+ 2 300 000 kr

– 2 500 000 kr

= 300 000 kr

Du får även räkna ut uppskovsbeloppet med kvoteringsregeln eftersom din bostad är såld efter den 20 juni 2016. Då beräknas uppskovsbeloppet på följande sätt:

din andel av vinsten 500 000 kr x din andel av inköpspriset 2 300 000 kr/din andel av försäljningspriset 2 500 000 kr = 460 000 kr

Kvoteringsregeln ger ett högre slutligt uppskovsbelopp (460 000 kronor i stället för
300 000 kronor). Eftersom du vill ha så högt uppskovsbelopp som möjligt begär du att få använda kvoteringsregeln när du redovisar ditt slutliga uppskov i deklarationen 2018. Du kan alltså omvandla 460 000 kronor av det preliminära uppskovsbeloppet 500 000 kronor till ett slutligt uppskovsbelopp. Du återför 40 000 kronor av det preliminära uppskovsbeloppet och betalar 22 procent i skatt på beloppet vid deklarationen 2018.

Skatteverket

Till toppen