På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Krav på din bostad

För att du ska kunna få rot- eller rutavdrag måste arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till din bostad. Du kan få rot- eller rutavdrag för dina föräldrars bostad.


Bostad – rot- och rutarbete

Som bostad räknas följande:

  • Ett utrymme som du har nyttjande- eller äganderätt till, till exempel en hyres- eller bostadsrätt och som du till väsentlig del (huvudsakligen) bor i.
  • Garage, förråd och egen tvättstuga (räknas till bostaden).
  • Fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid.

Bostaden ska ligga inom EES-området. Reglerna för skattereduktion är detsamma som om arbetet hade utförs i Sverige. Om du har dubbel bosättning (bor på två ställen) räknas båda som bostad. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis entréer, trappuppgångar och gemensamma tvättstugor räknas däremot inte som bostad.

Du måste själv ha nyttjanderätten till bostaden under den tid som arbetet utförs för att få rot-eller rutavdrag. En förutsättning för att du ska anses ha nyttjanderätt av bostaden är att ingen annan har sitt hushåll där. Byggnaden måste också ha utrustning och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad.

Bostad – särskilt vid rotarbete

Förutom de krav som du hittar under ”Bostad – rot- och rutarbete” måste bostaden vara något av följande:

  • ett småhus
  • en ägarlägenhet
  • en bostadsrätt som ägs, helt eller delvis, av dig som ansöker om skattereduktion. I bostaden kan du eller dina föräldrar bo.

Utföraren uppger din bostadsrättsförenings organisationsnummer eller din fastighetsbeteckning samt lägenhetsnummer vid sin begäran till Skatteverket. På så vis kan vi kontrollera att det är du som står som ägare till objektet.

Hotell, pensionat och vandrarhem

Hotell, pensionat och vandrarhem räknas inte som bostad, oavsett hur länge du bor där.

Arbete i föräldrars bostad

Om du betalar för ett arbete i dina föräldrars bostad ska dina föräldrar vara bosatta i Sverige och det är du som har betalat för arbetet, som kan få avdraget. För att få avdrag för ett rotarbete krävs dessutom att du helt eller delvis äger dina föräldrars bostad. Det behöver du inte för att få avdrag för rutarbete i dina föräldrars bostad.

Arbete i barns bostad

Du som förälder kan inte få avdrag för rot- eller rutarbete i dina barns bostad. Det gäller även om du helt eller delvis äger bostaden och använder den ibland, till exempel vid tjänsteresa.

Uthyrd bostad

Om du hyr ut din bostad kan du varken få rot- eller rutavdrag för arbeten som utförs under uthyrningstiden.

Nyköpt bostad

Det är vanligt att en person som har köpt en bostad renoverar den helt eller delvis innan personen flyttar in. Skatteverket godkänner detta rot- eller rutavdrag, om du som köpt bostaden flyttar in direkt efter renoveringen.

Villkor för småhus, småhus på ofri grund, lantbruksenhet, bostadsrätter

För att få rotavdrag måste du äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten till dig normalt på tillträdesdagen efter att ett köpebrev har skrivits.

Du kan alltså inte få rotavdrag för arbete som utförs i bostaden innan du har fått äganderätt och tillträde till bostaden. Du kan inte heller få rotavdrag för arbete i en fastighet som du inte tänker använda som din bostad utan i stället hyra ut. Du måste inte vara lagfaren ägare till fastigheten när hantverkaren begär utbetalning från Skatteverket (även om det underlättar hanteringen av din preliminära skattereduktion).

Utföraren uppger din bostadsrättsförenings organisationsnummer och lägenhetsnummer, eller din fastighetsbeteckning vid sin begäran till Skatteverket.

Särskilt om småhus

Ett småhus är en byggnadstyp som innehåller en eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus, sommarstugor och parhus är vanliga exempel på småhus. Småhuset måste inte ha ett taxeringsvärde för att du ska kunna få rotavdrag.

Småhus på ofri grund

Om du äger ett småhus på ofri grund kan du få rotavdrag för det arbete som utförs på byggnaden, och på tomten som tillhör småhuset. Du kan få avdrag även för arbete som utförs på din stuga på ett koloniområde, men då måste kommunen tillåta att du använder stugan som din bostad under delar av året och att stugan är inrättad som bostad.

Småhus på lantbruksenhet

Är ditt småhus en del av en lantbruksenhet kan du bara få avdrag för arbeten som utförs i bostadsbyggnaden eller på tomten runt den. Du får alltså inte avdrag för arbete utanför tomten eller på ekonomibyggnader.

Småhus under uppförande

Du kan inte få rot- eller rutavdrag för uppförandearbeten. Enligt fastighetstaxeringen räknas allt arbete som uppförandearbete om det utförs före det datum du angett att huset ska vara slutfört.

Värdeår

Värdeåret är vanligtvis det år huset byggdes färdigt.  Om ditt småhus till exempel har värdeår 2011 kan du få rotavdrag för om- eller tillbyggnad tidigast år 2017.  Arbeten som avser reparation och underhåll ger rätt till rotavdrag oavsett småhusets värdeår. Reparation och underhåll är åtgärder som syftar till att återställa eller bibehålla en byggnad eller lägenhet i nyskick.

Även om komplementbyggnaderna skulle vara äldre, så är det värdeåret på bostadshuset som avgör om du kan få rotavdrag för om- eller tillbyggnad av komplementbyggnaderna.

Husets värdeår framgår av ditt senaste fastighetstaxeringsbeslut. Du hittar det också på Mina sidor.

Andra ändamål än bostad

Om du har köpt en fastighet som tidigare har använts för andra ändamål än bostad kan du inte få rotavdrag för arbetet med att bygga om den till en bostad.

Särskilt om bostadsrätter

Du kan bara få rotavdrag för arbeten som utförs inne i din bostadsrättslägenhet. Det gäller även om du enligt föreningsstadgarna har ansvar för underhåll av mer än det som finns i din lägenhet. Det innebär att du inte kan få rotavdrag för arbeten på till exempel fasaden eller på en balkong till din bostad. Inte ens om bostadsrätten är ett rad- eller parhus.
Har du köpt en nyproducerad bostadsrättslägenhet som inte är helt färdigproducerad kan du inte få rotavdrag för arbete som utförs för att lägenheten ska bli klar.

Överlåta en fastighet genom gåva

Ska du överlåta hela eller en del av din fastighet till din maka eller make som gåva, måste du få gåvohandlingen registrerad hos Skatteverket för att fastigheten ska räknas som din makas eller makes. Skicka gåvohandlingen till skattekontoret i Härnösand. De hanterar gåvor mellan makar.

Dold äganderätt

Dold äganderätt innebär att två eller flera personer äger en fastighet tillsammans, men att alla antingen inte har sökt lagfart eller så är de inte inskrivna som ägare i några register av olika anledningar.

Om du är dold ägare till ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt får du inte rotavdrag för arbete som utförs i fastigheten. Däremot kan du få rutavdrag för arbeten som utförs i bostaden. För att du ska kunna få rotavdrag måste du göra din äganderätt synlig genom avtal och inskrivning hos inskrivningsmyndigheten.

Skatteverket

Till toppen