På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Uthyrning av hyresrätt

Hyr du ut din hyresrätt i andra hand ska du betala skatt om hyresersättningen är högre än de avdrag du har rätt att göra. Överskottet beskattas som inkomst av kapital. Skatten är 30 procent.

Det här tar du upp som ersättning för uthyrningen

Du ska redovisa sådan ersättning som du får för uthyrningen i både pengar och i annan form.

Ska du betala utgående moms på uthyrningen ska skatten inte räknas med som ersättning för uthyrningen.

Moms vid uthyrning av möblerade rum

När du hyr ut din bostad för tillfällig logi till olika hyresgäster mer än sammanlagt 16 veckor och omsättningen överstiger 50 000 kronor under ett år blir uthyrningen momspliktig.

Ersättning för el, telefon och liknande

Om hyresgästen åtar sig att svara för exempelvis el eller telefon, och du får en ersättning som motsvarar den faktiska utgiften för hyresgästens egen förbrukning, ska du inte ta upp ersättningen som hyra. Får du en schablonmässig ersättning ska den däremot tas upp som hyra.

Ersättning i annat än pengar

Om hyresgästen, efter överenskommelse med dig, har målat, tapetserat, reparerat eller liknande, ska värdet av arbetet tas upp som intäkt.

Uthyrning genom ett förmedlingsföretag

Att hyra ut genom ett förmedlingsföretag kan till exempel vara när

  • du hyr ut via en marknadsplats på webben som drivs av ett företag
  • bokningarna görs på marknadsplatsen
  • hyresersättningen betalas till dig via förmedlingsföretaget och
  • den är minskad med den förmedlingsavgift som du ska betala till företaget.

När förmedlingsföretaget kan betraktas som hyresvärd

Hyr du ut ditt småhus, bostadsrätt eller hyresrätt genom ett förmedlingsföretag och företaget kan betraktas som hyresgästernas hyresvärd, tar du upp det belopp du får från förmedlingsföretaget som hyra.

Företaget anses normalt som hyresvärd om det hyr ut i eget namn. Exempel på detta är att företaget annonserar, företagets namn finns i hyresavtalet och på fakturorna, företaget tar ansvar för att avtalsvillkoren uppfylls när det gäller tillträde, ersättning, bostadens skick med mera och att gästerna meddelar sin ankomst och hämtar nyckeln hos företaget. Om den avtalade hyran exempelvis är 10 000 kronor och företaget behåller 4 000 kronor ska du redovisa 6 000 kronor som hyresersättning.

När du betraktas som hyresvärd

Är situationen den motsatta, alltså att det är du som fungerar som hyresvärd och företagets roll bara att förmedla uthyrningen och ta betalt av hyresgästen, ska du redovisa hela den avtalade hyran som ersättning.

Om den avtalade hyran är 10 000 kronor och företaget behåller 2 000 kronor, till exempel för att du ska betala en avgift för förmedlingen, redovisar du ändå 10 000 kronor som hyresersättning. Förmedlingsavgiften räknas i denna situation som en utgift för uthyrningen och ingår i schablonavdraget. Du får inte göra andra avdrag för utgifter än de som framgår nedan.

Avdrag du får göra

Från hyresintäkterna får du göra två avdrag. Varje hyresrätt ger rätt till

  • ett schablonavdrag på 40 000 kronor och 
  • ett avdrag för de avgifter som du har betalat till din hyresvärd för den tid som hyresrätten har varit uthyrd.

Avdragen får inte överstiga hyresintäkterna. Du får inte dra av dina verkliga kostnader även om dessa har varit högre. Detta innebär exempelvis att du inte får göra avdrag för utgifter som du har haft för reparationer, även om utgifterna har orsakats av uthyrningen.

Schablonavdraget

Schablonavdraget är 40 000 kronor per hyresrätt och år oavsett hur många som innehar hyresrätten.

Avgifter till hyresvärden

Hyr du inte ut hela bostaden får du bara dra av den del av avgiften som motsvarar den uthyrda delen av bostaden. Med ”uthyrd del” menas den del av bostaden som den inneboende ensam kan disponera över. Utrymmen som disponeras gemensamt av dig och den inneboende, till exempel kök och badrum, räknas inte som uthyrd del.

Räkna ut och deklarera överskottet

Räkna ut om du får ett överskott av uthyrningen när du har gjort de avdrag som du har rätt till från dina intäkter. Du kan använda hjälpblanketten SKV 2199 för att räkna ut ditt eventuella överskott. Obs! Lämna inte in hjälpblanketten till Skatteverket. Spara den i stället med din deklarationskopia.

Har du en e-legitimation kan du redovisa överskottet i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

Ta upp överskottet vid punkt 7.3 i Inkomstdeklaration 1.

Om ni är flera som innehar hyresrätten beräknar ni överskottet för hela bostaden på hjälpblanketten. Du tar sedan upp din andel vid punkt 7.3.

Exempel när du hyr ut din hyresrätt under 12 månader

Du hyr ut din hyresrätt möblerad för 5 000 kronor/månad under januari till december. Din hyresintäkt blir totalt 60 000 kr. Du betalar 4 500 kr per månad i hyra till hyresvärden.

Dina avdrag skulle kunna beräknas till 40 000 kr +  54 000 kr (12 månader x hyran 4 500 kr), sammanlagt 94 000 kr. Eftersom avdragen inte får överstiga inkomsterna får du bara avdrag med 60 000 kr motsvarande hyresintäkten. Det innebär att hyresintäkten blir skattefri (60 000 – 60 000 = 0.

Använd vår e-tjänst

Deklarera ditt överskott

Överskottet som du får vid uthyrning av din privatbostad redovisar du vid punkt 7.3. i Inkomstdeklaration 1.

Skatteverket

Till toppen