På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Uthyrning till arbetsgivare eller eget bolag

Om du hyr ut din privatbostad (småhus och bostadsrätt) eller hyresrätt till din, eller någon närståendes, arbets- eller uppdragsgivare eller till eget bolag får du enbart avdrag för den ökning av kostnaderna som uthyrningen har medfört (din faktiska merkostnad).

Det kan till exempel vara ökade kostnader för el, vatten eller uppvärmning. Detta gäller även när du hyr ut ditt garage till arbetsgivaren. Du har alltså inte rätt till det schablonavdrag, 40 000 kronor, som du annars får göra vid uthyrning av privatbostad.

Du kan beräkna överskottet på hjälpblankett SKV 2199. Överskottet tar du sedan upp vid punkt 7.3 i Inkomstdeklaration 1.

För att hyresintäkten ska tas upp som inkomst av kapital måste arbetsgivaren eller det egna bolaget hyra ett i ett hyresavtal, definierat utrymme i din bostad som arbetsgivaren eller bolaget förfogar över. I övriga fall beskattas ersättningen normalt som lön.

Har arbetsgivaren eller det egna bolaget inte något behov av att hyra utrymmet ska du ta upp hyresintäkten som lön.

Är hyran inte marknadsmässig ska den del av hyran som överstiger marknadsmässig hyra tas upp som lön. Med marknadsmässig hyra menas den hyra som du skulle få betala för en liknande lokal på orten.

Exempel på uthyrning av lokal till det egna bolaget

Du och ditt eget bolag har upprättat ett hyresavtal där bolaget hyr ett rum med egen ingång i ditt småhus för 3 000 kronor i månaden, totalt 36 000 kronor under kalenderåret. Bolaget har behov av att hyra utrymmet eftersom bolaget inte har något annan lokal för sin verksamhet.

Det hade kostat lika mycket att hyra ett motsvarande rum hos ett hyresföretag. Hade verksamheten inte bedrivits i småhuset hade kostnaden för el och vatten varit 25 000 kronor under ett år, men på grund av uthyrningen har kostnaden ökat till 26 000 kronor, det vill säga den faktiska merkostnaden som uppstått på grund av uthyrningen är 1 000 kronor.

Du ska ta upp 36 000 kr som hyresintäkt och får göra avdrag för merkostnaden 1 000 kr. Det skattepliktiga överskottet som ska tas upp som inkomst av kapital blir 35 000 kr (36 000 kr - 1 000 kr). Detta redovisas vid punkt 7.3 på Inkomstdeklaration 1.

Använd våra e-tjänster

Deklarera ditt överskott

Överskottet som du får vid uthyrning av din privatbostad redovisar du vid punkt 7.3. i Inkomstdeklaration 1.

Skatteverket

Till toppen