På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Justering av bilförmånsvärde

Det finns möjlighet för arbetsgivaren att få justering (jämkning) av bilförmånsvärdet i vissa situationer. Justering kan bland annat ske när bilen har karaktär av arbetsredskap och detta begränsar det privata nyttjandet. Detta kan till exempel gälla lätta lastbilar, installations- och distributionsbilar och taxibilar.

Observera att det i justeringsfallen är Skatteverket som efter ansökan från arbetsgivaren beslutar om justering av bilförmånsvärdet. Arbetsgivaren kan alltså inte själv besluta om sådan justering. Beslutet gäller bara för aktuellt år vilket innebär att arbetsgivaren måste göra en ny ansökan för varje kalenderår.

Om Skatteverket beslutat om ett justerat förmånsvärde ska arbetsgivaren informera den anställde som har förmånen om beslutet.

Lätta lastbilar

För lätta lastbilar gäller samma regler som för personbilar. Enbart den omständigheten att bilen är registrerad som lätt lastbil är inte grund för justering av förmånsvärdet.

För lätta lastbilar som, på grund av verksamheten, är utrustade så att den privata användningen avsevärt begränsas, kan arbetsgivaren få ett beslut om justerat nybilspris. Detta kan till exempel gälla lastbilar med endast två säten och flak eller fordon med fast inredning som försvårar privat användning.

Det justerade förmånsvärdet beräknas utifrån ett nybilspris som motsvarar lägst tre respektive fem prisbasbelopp beroende på om lastbilens totalvikt är under 3 000 kg eller högre. Det är prisbasbeloppet för bilens tillverkningsår som ska användas.

Exempel på hur justerat förmånsvärde beräknas

En anställd disponerar en lätt lastbil med totalvikt 2 850 kg. Lastbilens tillverkningsår är 2013 och nybilspriset är 260 000 kronor. Den har extrautrustning för 20 000 kronor.

Skatteverket beslutar att medge maximal justering dvs. beräkna förmånsvärdet efter ett nybilspris på tre prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor och för 2013 är det 44 500 kronor. Statslåneräntan är 0,27 procent 2017. Det innebär att du vid beräkning av bilförmån i stället ska använda den fastställda lägsta statslåneräntan på 0,5 procent. 


Så beräknas det justerade förmånsvärdet för inkomstår 2017

Uträkning

Summa

31,7 % x 44 800 =

14 201

75 % x 0,50 % x (3 x 44 500 + 20 000)

575

9 % x (3 x 44 500 + 20 000) =

13 815

Totalsumma:

28 591

Det justerade förmånsvärdet, avrundat belopp, blir 28 500 kronor. Om någon justering inte hade gjorts, skulle förmånsvärdet blivit 38 500 kronor.

Observera! För att ett justerat förmånsvärde ska få användas måste arbetsgivaren ansöka om det hos Skatteverket.

Mer om justering av förmånsvärde för lätt lastbil hittar du i avsnitt 4.2.2 i Skatteverkets meddelanden om värdering av bilförmån. Se länkar under Läs mer.

Servicebilar

Förmånsvärdet kan sänkas även för den som kör en personbil om arbetsuppgifterna kräver stort lastutrymme eller fast utrustning i bilen så att möjligheterna att utnyttja bilen privat minskar. Om utrustningen inte är fast bör den vara tung eller kräva stort utrymme och vara svår att lasta ur för att förmånsvärdet ska justeras. Detta kan till exempel gälla installations- och distributionsbilar (servicebilar).

Frågan har prövats av HFD (dom 30 maj 2000, mål nr 652 1998). Ett bolag hade kombibilar som användes av servicetekniker både i tjänsten och privat. Bilarna var lastade med tung och skrymmande utrustning som upptog bilarnas hela lastutrymme och baksäten. Utrustningen hade en genomsnittlig vikt på ca 200 kg och bestod av ett stort antal artiklar och verktyg. Bolaget hävdade att det tog ca 45 minuter att lasta i och ur utrustningen. Regeringsrätten bedömde att den utrustning som medfördes i servicebilarna var så omfattande och så tidsödande att lasta i och ur att synnerliga skäl för jämkning fick anses föreligga. Förmånsvärdet för servicebilarna justerades till 70 procent av fullt förmånsvärde.

Taxibilar

Justering kan medges för taxibil som körs minst 6 000 mil under året och som körs av olika förare så att möjligheten att köra den privat på fritiden begränsas.

Läs mer

Du kan läsa mer om justering av förmånsvärdet i avsnitt 4 i Skatteverkets meddelande om värdering av bilförmån.

Skatteverket

Till toppen