På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Virtuella varor som exempelvis skins

Spelar du online och köper, byter och säljer virtuella varor under spelets gång? Då ska du fortsätta att läsa här om vilka skatteregler som gäller för din situation.

Ett exempel på försäljning under spelets gång är försäljning av ”skins” inom onlinespelet Counter-Strike: Global Offensive. Normalt ska byten och försäljning av virtuella varor inte beskattas eftersom försäljningen får anses vara en del av spelet, det vill säga att du köper och säljer virtuella varor för att få en bättre upplevelse av spelet, förutsatt att du som spelare inte tillgodogör dig någon reell skattepliktig inkomst.

Försäljning av virtuella varor

Handlar du med virtuella varor och får inkomster inom och utanför spelet kan inkomsterna vara skattepliktiga. Försäljningen av virtuella varor ska då beskattas i inkomstslaget kapital enligt bestämmelserna om försäljning av personliga tillgångar.

Om du bedriver en omfattande handel av virtuella varor, bedriver handeln självständigt under en längre tid och har ett vinstsyfte så kan det innebära att du bedriver en näringsverksamhet. Ersättningen du får genom försäljningen av virtuella varor ska då redovisas som inkomst av näringsverksamhet. Det betyder att du också är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen och ska redovisa din verksamhet i näringsbilagan NE.

Endast i de undantagsfall där du själv skapar en virtuell vara genom egen tillverkning och sedan säljer den kan det bli frågan om hobbyverksamhet. Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst. Om kriterierna för näringsverksamhet är uppfyllda ska du alltid beskatta försäljningen i näringsverksamhet oavsett om du skapar den virtuella varan eller inte.

Inkomstdeklarationen ska du lämna i maj året efter det år som du har tjänat pengarna.

Virtuella varor kan vara momspliktiga

Virtuella varor är inte fysiska varor enligt mervärdesskattelagens definition. Försäljning av virtuella varor är istället en omsättning av en elektronisk tjänst.  Du som i ett onlinespel omsätter elektroniska tjänster till andra deltagare bedriver dock i allmänhet inte en ekonomisk verksamhet. För att det ska vara fråga om en ekonomisk verksamhet ska försäljningen av elektroniska tjänster ske fortlöpande.

Även om du skulle sälja tjänster med viss regelbundenhet är det inte tillräckligt för att uppfylla kravet på fortlöpande. Försäljningen sker inte på ett sådant sätt att den har en kontinuitet och frekvens som är jämförbar med hur en motsvarande ekonomisk verksamhet vanligtvis bedrivs. Syftet med försäljning under ett spel är i stället att på olika sätt interagera med andra personer i spelet och eventuella försäljningar som en deltagare gör till andra deltagare är endast ett utflöde av spelandet. Denna bedömning gäller oavsett om försäljningen sker i onlinespelet eller utanför onlinespelet.

Om du har en avsikt att sälja elektroniska tjänster med en kontinuitet och frekvens som är jämförbar med hur en motsvarande ekonomisk verksamhet vanligtvis bedrivs, bedriver du en ekonomisk verksamhet. 

Om du bedriver en ekonomisk verksamhet där du omsätter elektroniska tjänster i Sverige ska du ta ut en utgående moms på 25 procent för de elektroniska tjänster du har sålt till kunder inom landet. Eftersom det är frågan om elektroniska tjänster är det viktigt att du vet i vilket land dina kunder finns samt om dina kunder är att anse som beskattningsbara personer eller privatpersoner. Det här är avgörande för om du ska debitera dina kunder moms eller om du ska tillämpa reglerna om omvänd skattskyldighet för moms, det vill säga att dina kunder redovisar den utgående momsen.

Motsvarande betyder det att du har rätt att dra av ingående moms på dina inköp av elektroniska tjänster, förutsatt att du blivit debiterad moms av säljarna.
Du kan inte använda dig av reglerna för vinstmarginalbeskattning (VMB) när du säljer virtuella varor eftersom reglerna inte är tillämpliga vid försäljning av elektroniska tjänster.

Har du frågor?

Har du frågor om hur du ska deklarera dina inkomster från försäljning av virtuella varor/elektroniska tjänster samt redovisning av moms? Ring Skatteupplysningen 0771-567 567.

 

Skatteverket

Till toppen