På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Inkomst på utländskt fartyg

Inkomster på andra utländska fartyg än EES-fartyg omfattas inte av reglerna om sjöinkomst och beskattas därför i Sverige enligt allmänna regler, om inte ett skatteavtal mellan Sverige och berört land säger annat.

Sådan inkomst ger således inte rätt till sjöinkomstavdrag eller skattereduktion för sjöinkomst utom i något enstaka fall då Skatteverket beslutat att inkomsten ombord är sjöinkomst på grund av att en svensk eller en EES-redare hyrt det utländska fartyget i huvudsak obemannat (s.k. bareboat basis).

183-dagarsregeln

Sexmånader- och ettårsregeln gäller inte för anställning ombord på fartyg.

I stället finns en 183-dagarsregel för sjömän som i visst fall gäller vid anställning ombord på ett utländskt fartyg (3 kapitlet 12 § inkomstskattelagen).

Regeln innebär att inkomst av anställningen på det utländska fartyget under vissa förutsättningar är skattefri i Sverige. Beskattning kan dock bli aktuell i exempelvis arbetslandet (flagglandet) enligt de skatteregler som gäller där. För att inkomsten ska bli skattefri i Sverige måste följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

  • Fartyget ska vara utländskt.
  • Sjömannens vistelse utomlands ska vara i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod. Anställningen ombord måste pågå under hela utlandsvistelsen och de dagar som får medräknas i de 183 dagarna är i princip begränsad till dagar ombord på fartyget. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Arbetsgivaren ska höra hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta innebär t.ex. att en arbetsgivare som bedriver verksamhet genom bolag, måste ha bildat bolaget i överensstämmelse med en EES-stats lagstiftning. Bolaget måste även ha sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i en stat inom EES.
  • Fartyget ska huvudsakligen gå i oceanfart under kalenderåret. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordsanställda.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Oceanfart innebär

  • fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira och
  • fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden-Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd (3 kapitlet 12 § 3 st. inkomstskattelagen).

Därmed räknas inte sjöfart inom Sverige, på Östersjön och Nordsjön, längs Europas kust samt i Medelhavet och Svarta havet som oceanfart. Fart på Marocko, Västsahara, Kanarieöarna och ön Madeira räknas inte heller som oceanfart.

Inkomst på utländskt handelsfartyg med flagga inom EES

Om inkomsten ska beskattas i Sverige på grund av att 183-dagarsregeln för sjömän inte är tillämplig ska inkomsten beskattas som sjöinkomst och ger därmed rätt till sjöinkomstavdrag/skattereduktion för sjöinkomst.

Observera att skatteavtal med arbetslandet/flagglandet kan vara tillämpligt och kan i vissa fall påverka beskattningen.

Inkomst på utländskt handelsfartyg med flagga utanför EES

Om inkomsten ska beskattas i Sverige på grund av att 183-dagarsregeln för sjömän inte är tillämplig ska inkomsten beskattas som vanlig landinkomst och ger inte rätt till sjöinkomstavdrag/skattereduktion för sjöinkomst.

Observera att skatteavtal med arbetslandet/flagglandet kan vara tillämpligt och kan i vissa fall påverka beskattningen.

Ombordanställda på DIS-registrerad färja

Du som är anställd ombord på en DIS-registrerad färja betalar ingen skatt i Sverige. Du får därför en dansk s.k. nettolön, dvs. en bruttolön som är lägre än om du skulle ha betalat skatt.

Du behöver inte betala skatt för den danska nettolönen i Sverige, om du bor i Sverige och arbetar ombord på ett danskt skepp i internationell färjetrafik mellan Sverige och Danmark.

Du måste dock upplysa om den danska inkomsten i din svenska deklaration under Övriga upplysningar.

Rättsinformation

Skatteverket

Till toppen