På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

FATCA - avtal med USA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag som innebär att finansiella institut (banker och kapitalförvaltare med flera) runt om i världen ska samla in och lämna uppgifter om amerikanska personers kapitalinkomster och kapitaltillgångar.

Vilka personer omfattas av FATCA?

Du som är amerikansk person omfattas av FATCA. En amerikansk person är en fysisk person som är skattskyldig i USA, det vill säga följande personer:

  • amerikanska medborgare
  • andra som är bosatta (hemvist) i USA
  • personer som har permanent rätt att vistas i USA (s.k. Green card holders)

Även företag som är skattskyldiga enligt USA:s lagstiftning är amerikanska personer och omfattas av FATCA.

Vad gäller för mig som är amerikansk person?

Svenska banker, kreditinstitut, försäkringsbolag m.fl. ska med anledning av den amerikanska lagen FATCA lämna uppgifter om saldot eller värdet för dina konton vid 2014 års utgång. För 2015 och 2016 ska ytterligare uppgifter lämnas (se nedan).

Uppgifterna lämnas som kontrolluppgifter till Skatteverket som senast den 30 september året efter kalenderåret skickar dessa vidare till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Vad behöver jag som bankkund göra?

Du som var kund hos t.ex. en bank eller ett försäkringsbolag före den 1 juli 2014 behöver inte aktivt göra något, men du kan bli kontaktad av din bank. Om du är ny kund, det vill säga kund efter den 1 juli 2014, har banken en skyldighet att inhämta uppgifter (egenförsäkran) från dig om skattskyldighet i USA och skatteregistreringsnummer, TIN (Tax Identification Number).

För vilka konton och försäkringar ska kontrolluppgift lämnas?

För vilka konton och försäkringar ska kontrolluppgift lämnas?

Om du som fysisk person omfattas av FATCA ska t.ex. din bank lämna kontrolluppgift om bland annat:

  • inlåningskonton (löne- och sparkonton)
  • depåkonton (VP-, depå-, och investeringssparkonton)
  • andra konton (kapital- och pensionsförsäkringar, fondandelar i fondbolag och riskkapitalbolag)

Det finns vissa beloppsgränser m.m. som kan tillämpas av din bank eller försäkringsbolag och det kan innebära att dina uppgifter inte rapporteras till Skatteverket.

Vilka uppgifter ska lämnas till Skatteverket? När lämnas uppgifterna?

Kontrolluppgift till Skatteverket för 2014

De första kontrolluppgifterna avser kalenderår 2014 och de ska lämnas till Skatteverket den 31 juli 2015. Kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter om

  • namn, adress på kontohavaren
  • amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN) och personnummer/samordningsnummer
  • kontonummer
  • saldot eller värdet för kontot vid 2014 års utgång eller när kontot avslutas (beloppen ska anges i svenska kronor)

Kontrolluppgift till Skatteverket för 2015 och framåt

Uppgiftslämnandet trappas upp successivt och från kalenderår 2015 ska kontrolluppgiften innehålla saldo/värde på hela kontot samt ränta, utdelning och annan löpande inkomst. Från kalenderår 2016 utökas uppgifterna med ersättningar från försäljning och inlösen.

Kontrolluppgiften ska då lämnas till Skatteverket senast den 15 maj året efter kalenderåret.

Vilken information ska min bank skicka till mig som kund?

Om din bank eller annat finansiellt institut i Sverige har lämnat kontrolluppgift för dig till Skatteverket så ska du som kund få information från din bank om vilka uppgifter de lämnar in till Skatteverket. Dessa informationsuppgifter ska lämnas till dig vid samma tidpunkt som kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket.

Läs vidare om FATCA-avtalet med USA:

Skatteverket

Till toppen