På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Försvarsmaktens utlandstjänstgöring

Här kan du läsa om bland annat avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid utbildning och arbete i Försvarsmaktens utlandstjänstgöring.

Utbildningstiden i Sverige

A. Du som är anställd hos Försvarsmakten och som genomgår utbildning inför utlandstjänstgöring anses normalt vara på tjänsteresa under utbildningstiden. Detta gäller dock inte om du genomför utbildningen på ditt ordinarie tjänsteställe eller att utbildningen genomförs på en ort som ligger i närheten av ditt ordinarie tjänsteställe eller bostad (mindre än fem mil). Det innebär att du har rätt till avdrag för måltider och småutgifter enligt reglerna för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa. I Avdragslexikonet kan du läsa om avdrag för måltider och småutgifter när traktamente har/inte har betalats ut. Välj rubriken Traktamente utbetalt (inrikes tjänsteresa) eller Traktamente har inte betalats ut (inrikes tjänsteresa).

B. Du som efter en genomförd grundläggande militär utbildning (GMU) direkt får en tidsbegränsad anställning som soldat, antingen som kontinuerligt tjänstgörande (GSS/K) eller som deltidstjänstgörande (GSS/T) som innebär utlandstjänstgöring har ditt tjänsteställe hos Försvarsmakten där du har din placering. Du anses normalt vara på tjänsteresa under utbildningen. Detta gäller dock inte om du genomför utbildningen på ditt ordinarie tjänsteställe eller att utbildningen genomförs på en ort som ligger i närheten av ditt ordinarie tjänsteställe eller bostad (mindre än fem mil). Det innebär att du har rätt till avdrag för måltider och småutgifter enligt reglerna för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa. I Avdragslexikonet kan du läsa om avdrag för måltider och småutgifter när traktamente har/inte har betalats ut. Välj rubriken Traktamente utbetalt (inrikes tjänsteresa) eller Traktamente har inte betalats ut (inrikes tjänsteresa).

C. Du som inte är anställd hos Försvarsmakten men anställs särskilt för ett tillfälligt uppdrag, som direktrekryterad specialist, på en utländsk ort anses ha ditt tjänsteställe på platsen för uppdraget. Om du innan uppdraget utomlands börjar deltar i en utbildning i Sverige anses du vara på tjänsteresa under utbildningstiden. I Avdragslexikonet kan du läsa om avdrag för måltider och småutgifter när traktamente har/inte har betalats ut. Välj rubriken Traktamente utbetalt (inrikes tjänsteresa) eller Traktamente har inte betalats ut (inrikes tjänsteresa).

För alla kategorier (A-C ovan) gäller:
Arbetsgivaren tillhandahåller dig boende under utbildningen. Du har därför ingen utgift för boendet och kan då inte heller få något avdrag för boendet i deklarationen. Under utbildningstiden har du även fria hemresor. Det är en förmån som du beskattas för och därför har du rätt till avdrag för dessa resor.

Utlandstjänstgöringen

Kategori A) och B) ovan: Under din utlandsvistelse är du på tjänsteresa för Försvarsmakten. Du får då 15 procent av utlandstraktamentet, som är avsett att täcka så kallade småutgifter, t.ex. tidningar eller telefon, samt fri kost och fritt boende. Det innebär att du normalt inte får göra några avdrag i deklarationen eftersom du inte själv har varit tvungen att stå för utgifter för kost och boende. Du kan alltså inte få avdrag varken för normalbeloppen för kost och boende eller för småutgifter för aktuellt land eftersom det är utgifter för kost och boende och småutgifter som normalbeloppen ska täcka.  

När det gäller boendet i utlandet kan det ha mycket låg standard. Detta är dock inte något du kan få avdrag för vid taxeringen eftersom det inte är fråga om en utgift som du har betalat.

Kategori C) ovan: Du har ditt tjänsteställe på den utländska orten. Du kan få avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna för tillfälligt arbete. Försvarsmakten betalar logi och kost under utlandsvistelsen. Enligt inkomstskattelagen beskattas du inte för kost. Du beskattas inte heller för värdet av bostadsförmån där logi är enkelt logementsboende eller liknande. I Avdragslexikonet kan du läsa om avdragsrätt under rubriken Tillfälligt arbete.

Kostnader i Sverige

Under den tid som du har tjänstgjort i internationell militär insats kanske du har haft kostnader i Sverige för till exempel hyra av bostad och extra kostnader för familjen. Även om du har haft sådana kostnader kan du inte få något avdrag i deklarationen eftersom de anses som personliga levnadskostnader och sådana är aldrig avdragsgilla.

Observatör

Särskilda regler gäller för dig som militär observatör. Du får i regel inte fri kost och logi av Försvarsmakten under tjänstgöringen utomlands. I stället betalar FN ut en ersättning som kallas Mission Subsistence Allowance (MSA). Försvarsmakten betalar dock ut traktamente för småutgifter med 15 procent av normalbeloppet för det aktuella landet.

Ett MSA jämställs skattemässigt med traktamente även om det betalas ut utanför Sverige och av annan utbetalare än Försvarsmakten. Normalt får du inget avdrag för ökade levnadskostnader i ett sådant fall. Om du ändå begär avdrag ska du deklarera både traktamentet från Försvarsmakten (15 procent) och MSA från FN som kostnadsersättningar du fått. Avdrag kan då medges med alla de faktiska kostnaderna som du har haft under tiden. Du ska då kunna visa att du har haft dessa kostnader.

Får du inte MSA, eller om du får ett reducerat MSA på grund av att du i stället får kost eller logi av någon annan, har du inte rätt till något avdrag för motsvarande utgifter då du inte har någon fördyring av dina levnadskostnader.

Skatteverket

Till toppen