På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Lokalanställd personal

Du som är lokalanställd vid en utländsk beskickning eller ett lönat konsulat ska deklarera och betala skatt i Sverige.

 

Undantag: skatteavtal mellan Sverige och beskickningslandet kan medföra att du i stället ska betala skatt i beskickningslandet.

Preliminär skatt

Du ska själv, varje månad, betala din preliminära skatt i form av s.k. särskild A-skatt (SA-skatt). Du ansöker om SA-skatt på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314).

Socialavgifter (arbetsgivaravgifter)

Den utländska beskickningen betalar enligt huvudregeln arbetsgivaravgifter (reducerade för allmän löneavgift) på bruttolön och skattepliktiga förmåner till dig som omfattas av svensk socialförsäkring.

Undantag: Du som har lokalanställts på en EU-ambassad den 1 maj 2010 eller senare kan komma att omfattas av det landets socialförsäkring, beroende på om den EU-medlemsstaten anser att du ska omfattas av reglerna om offentligt anställda eller inte. Om EU-ambassaden anser att du kan jämställas med en offentligt anställd ska du tillhöra socialförsäkringen i den medlemsstat som du är anställd hos. Om EU-ambassaden inte anser att du är offentligt anställd ska du tillhöra svensk socialförsäkring.

Du som den 1 maj 2010 redan hade en anställning på en EU-ambassad omfattas av övergångsreglerna, se vidare nedan.

Avtal om socialavgifter

Om du ska tillhöra svensk socialförsäkring kan du komma överens med beskickningen om att du ska redovisa och betala arbetsgivaravgifterna i beskickningens ställe. Registrering ska då göras på blanketten "Anmälan om skyldighet att redovisa och betala arbetsgivaravgifter på egen lön" (SKV 4738).

Kontrolluppgift

Efter inkomstårets slut lämnar beskickningen en kontrolluppgift, den vanliga lönekontrolluppgiften KU10, till både Skatteverket och dig. I kontrolluppgiften finns uppgifter om utbetald bruttolön, förmåner och andra ersättningar. Skatteverket förifyller uppgifterna på din inkomstdeklaration.

Lönen redovisas i normalfallet i ruta 011 på KU10. Förmåner, till exempel fri kost eller bilförmån, redovisas i rutorna 012–018 med kryss i rutorna 041-049.

Om ett socialavgiftsavtal finns ska beskickningen kryssa i ruta 093.

För dig som enligt EU:s förordning 1408/71 har valt att tillhöra beskickningslandets socialförsäkring, redovisas lön och förmåner i ruta 031 med uppgift i rutorna 041–049 respektive 014–017.

Om du, enligt skatteavtal mellan Sverige och beskickningslandet, ska betala skatt i beskickningslandet lämnar beskickningen en särskild kontrolluppgift, KU14.

Inkomstdeklaration

Du ska deklarera dina inkomster i Inkomstdeklaration 1. Skatteverket förifyller uppgifterna från kontrolluppgiften i din inkomstdeklaration. Om du inte fått någon kontrolluppgift från din arbetsgivare är du ändå skyldig att ta upp storleken på dina inkomster (bruttolön, skattepliktiga förmåner och andra ersättningar) i din inkomstdeklaration och skriva vem din arbetsgivare är under Övriga upplysningar.

Om du enligt skatteavtal mellan Sverige och beskickningslandet inte ska beskattas i Sverige, ska du uppge detta i inkomstdeklarationen under Övriga upplysningar.

Övergångsregeln (gäller lokalanställda på EU-ambassader som anställdes före den 1 maj 2010)

Övergångsregeln möjliggör för en person att fortsätta omfattas av förordning 1408/71 i de fall tillämpningen av förordning 883/04 skulle innebära att personen skulle tillhöra en annan medlemsstats socialförsäkring. Övergångsregeln gäller bara så länge förhållandena är oförändrade, dock längst 10 år.

Skatteverket

Till toppen