På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattereduktioner

Du behöver inte ansöka om skattereduktioner. Skatteverket drar automatiskt av beloppen.

Summan av skattereduktionerna får inte överstiga summan av kommunal inkomstskatt, statlig inkomst­skatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt.

Om du inte kan utnyttja dina skattereduktioner på grund av att skatterna inte uppgår till framräknat belopp för skattereduktion, kan du inte utnyttja resterande del av skattereduktionerna ett annat inkomstår.

Du får skattereduktionerna i den här turordningen:

Skattereduktion för fastighets­avgift för pensionärer

Om du under hela inkomståret har ägt och varit bosatt i ett små­hus eller småhus på lantbruk kan du få fastighetsavgiften för detta småhus begränsad till 4 procent av din inkomst (s.k. spärrbelopp). Begränsningen sker genom att du får en skattereduktion motsvarande den del av fastighetsavgiften för småhuset som överstiger 4 procent av din inkomst.

Skattereduktion för sjöinkomst

Denna skattereduktion får du som har sjöinkomst.

Skattereduktion för allmän pensionsavgift

Allmän pensionsavgift beräknas på din inkomst av anställning och/eller näringsverksamhet efter vissa avdrag. Avgiften beräknas t.ex. inte på allmän pension och tjänstepension, men däre­mot på pensionsgrundande arbetsskadelivränta. Är du född 1937 eller tidigare betalar du inte den allmänna pensionsavgiften.

Avgiften är 7 procent och de allra flesta får skattereduktion för hela beloppet.

Jobbskatteavdrag

Du får en skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) på dina arbetsinkomster. Jobbskatteavdraget kan inte bli högre än din kommunalskatt. Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och om du hade fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. Vid beräkning av underlaget minskas arbetsinkomsten med allmänna avdrag (punkt 3.1 i inkomstdeklarationen) och sjöinkomstavdrag.

Inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag är t.ex. sjukpenning, föräldrapenning, ersättning från a‑kassa, sjuk- och aktivitetsersättning, pension och egen arbetsskadelivränta.

Skattereduktion för underskott av kapital

På underskott av kapital får du skattereduktion med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kronor.

Om underskottet är större än 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent av 100 000 kronor plus 21 procent av den del av underskottet som överstiger 100 000 kronor. Detta gäller inte investeraravdrag,

Rot- och rutavdrag

Eftersom flera andra skattereduktioner räknas av före rot- och rutavdraget, kan detta medföra att du kanske inte kan utnyttja hela reduktionen. Du får inte utnyttja resterande del ett annat år.

OBS! Om du inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot, blir du återbetalningsskyldig för den del av den preliminära skattereduktionen som du inte får slutlig skattereduktion för.

Exempel

Del 1, preliminär skatteuträkning

Eva har fått preliminär skattereduktion för rot-/ rutarbete med 48 000 kronor. Så här ser hennes preliminära skatteuträkning ut.

Preliminär skatteuträkning:

Kommunalskatt

+ 71 600 kr

Fastighetsavgift

+ 6 400 kr

Allmän pensionsavgift

+ 18 200 kr

Kyrkoavgift

+ 1600 kr

Begravningsavgift

+ 200 kr

Skattereduktion för allmän pensionsavgift

- 18 200 kr

Skattereduktion för arbetsinkomst

-14 200 kr

Skattereduktion för underskott av kapital

- 16 600 kr


Summa

= 49 000 kr

Avdragen skatt enligt kontrolluppgifter

- 51 600 kr

Skattereduktion för rot och rutarbete som du inte kan utnyttja

+ 19 000 kr

Beräknat belopp att betala (exklusive ränta)

= 16 400 kr

Så här har vi räknat ut hur mycket Eva får i rot-/rutavdrag:

Enligt skatteuträkningen betalar Eva 71 600 kronor i kommunal inkomstskatt och 6 400 kronor i fastighetsavgift. Hon har alltså 78 000 kronor (71 600 + 6 400) att räkna av sina skattereduktioner mot.

Skattereduktionerna medges i en viss tur ordning, skattereduktion för rot-/rutarbete räknas av sist. Evas sammanlagda skattereduktioner är 49 000 kronor (18 200 + 14 200 + 16 600).

När Eva har minskat sin skatt (78 000 kronor) med skattereduktionerna (49 000 kronor), har hon 29 000 kronor (78 000 - 49 000) kvar att utnyttja till rot-/rutavdrag. Hon måste alltså betala tillbaka 19 000 kronor (48 000 - 29 000).

Del 2, överföra en del av skattereduktionen

Eva och Anders har köpt rotarbete på sitt gemensamma hus. På fakturan var det bara Eva som begärde att få preliminär skattereduktion. Eftersom de ingår i samma hushåll och även Anders är ägare till huset kan Eva överföra den del av skattereduktionen som hon inte kan utnyttja, d.v.s. 19 000 kronor till Anders. Eva måste ändå betala 16 400 kronor, men Anders får en skatteminskning med de 19 000 kronor som omfördelas.

Skattereduktion för gåvor

OBS! Skattereduktionen är avskaffad från och med inkomståret 2016.

Du kan för inkomståret 2015 (deklaration 2016) få skattereduktion
för gåvor om du

  • har lämnat en gåva till en godkänd gåvomottagare. Vilka organisationer som är godkända gåvomottagare framgår av en lista på sidan Skattereduktion för gåvor
  • innan inkomstårets utgång fyllt 18 år
  • är obegränsat skattskyldig (ska betala skatt för samt­liga inkomster) i Sverige någon del av inkomståret.

Eftersom gåvomottagarna är skyldiga att lämna kontrolluppgift är underlaget redan ifyllt i deklarationen.

Skattereduktion medges med 25 procent av gåvobeloppet och uppgår till högst 1 500 kronor per person och år. Det högsta belopp som kan ge skattereduktion är 6 000 kronor.

Även den som är begränsat skattskyldig (enbart ska beskattas för vissa inkomster) i Sverige kan under vissa förutsättningar få skattereduktion. Dödsbon kan medges skattereduktion om gåvan getts före dödsfallet.

Skattereduktion för förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller på villataket eller vindkraftverket på din villatomt, utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, rätt att få skattereduktion för detta.

Skatteverket

Till toppen