På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kapitalförsäkring före 2012

Du som har en utländsk kapitalförsäkring ska själv betala avkastningsskatt på försäkringen och redovisa underlaget för skatten i inkomstdeklarationen. Här beskriver vi de regler som gäller till och med inkomståret 2011.

Redovisa och betala avkastningsskatt på en utländsk kapitalförsäkring

En livförsäkring som inte uppfyller de villkor som ställs på en pensionsförsäkring är en kapitalförsäkring. Utbetalning från en kapitalförsäkring ska inte inkomstbeskattas i Sverige.

Du som har en utländsk kapitalförsäkring ska själv betala avkastningsskatt i Sverige på försäkringen. Underlaget för skatten redovisas i ruta 62 på inkomstdeklarationen.

Avkastningsskatten är 27 procent av skatteunderlaget (skattesatsen är 30 procent och betalas på 9/10 av skatteunderlaget). Skatteunderlaget räknar du ut genom att multiplicera försäkringens värde vid ingången av inkomståret med den genomsnittliga statslåneräntan som gäller för kalenderåret närmast före detta år. Om skatteunderlaget exempelvis är 5 000 kronor ska du betala 1 350 kronor i avkastningsskatt (5 000 kronor x 27 procent = 1 350 kronor).

Värdet på kapitalförsäkringen

Värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret är detsamma som det återköpsvärde som försäkringsföretaget har beräknat efter försäkringstekniska riktlinjer med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott. Har du en fondförsäkring/depåförsäkring använder du dig av fondandelarnas/depåns marknadsvärde vid ingången av kalenderåret.

Året då försäkringen tecknades

Du ska inte betala någon avkastningsskatt för det år då du tecknade försäkringen, utan först för följande år. Om du till exempel har tecknat en försäkring under 2011 så ska du inte redovisa något skatteunderlag i deklarationen 2012, utan först i deklarationen 2013.

Kapitalförsäkringen har avslutats eller överlåtits

Du ska betala avkastningsskatt även för det år då du har avslutat eller överlåtit försäkringen eftersom det är den 1 januari inkomståret som är beskattningstidpunkt för avkastningsskatten. Det är den som innehar försäkringen den 1 januari inkomståret (säljaren) som ska redovisa underlaget och betala avkastningsskatten.

Kontrolluppgift på försäkringens värde

Har försäkringsföretaget lämnat en kontrolluppgift (KU52) på försäkringens värde vid inkomstårets ingång är ditt skatteunderlag ifyllt på deklarationen och avkastningsskatten har räknats ut automatiskt.

Redovisning i inkomstdeklarationen när kontrolluppgift saknas

Har du inte fått någon kontrolluppgift på försäkringens värde den 1 januari inkomståret måste du först ta reda på detta, såvida inte försäkringsföretaget har meddelat dig värdet på annat sätt än genom kontrolluppgift. Därefter räknar du ut ditt skatteunderlag och fyller i detta i ruta 62 på inkomstdeklarationen.

Räkna ut skatteunderlaget

Skatteunderlaget beräknar du genom att multiplicera försäkringens värde vid inkomstårets ingång med den genomsnittliga statslåneräntan som gäller för kalenderåret närmast före inkomståret. Det underlag du får fram i din beräkning avrundar du nedåt till närmast lägre hundratal innan du fyller ruta 62.

Exempel på beräkning av skatteunderlaget

Per har inte fått någon kontrolluppgift från sitt utländska försäkringsföretag, men han har tagit reda på att försäkringen är värd 300 000 kronor den 1 januari 2011. Per beräknar sitt skatteunderlag så här till deklarationen 2012:

Värdet 300 000 kronor x den genomsnittliga statslåneräntan för 2010; 2,76 procent = 8 280 kronor, eller avrundat 8 200 kronor. Per fyller i  8 200 kronor i ruta 62 på inkomstdeklarationen 2012. Pers avkastningsskatt blir 2 214 kronor (8 200 kronor x 27 procent).

Procentsatser som du använder när du räknar ut skatteunderlaget (SLR = genomsnittlig statslåneränta)
DeklarationInkomstårSLR kalenderårProcent
1998 1997 1996 7,90
1999 1998 1997 6,47
2000 1999 1998 4,98
2001 2000 1999 4,88
2002 2001 2000 5,35
2003 2002 2001 4,97
2004 2003 2002 5,15
2005 2004 2003 4,39
2006 2005 2004 4,31
2007 2006 2005 3,24
2008 2007 2006 3,61
2009 2008 2007 4,13
2010 2009 2008 3,88
2011 2010 2009 3,10
2012 201120102,76

Kapitalförsäkring tecknad och premier betalda före 1997

Försäkring som du nytecknade före 1997 och som du inte betalat några ytterligare premier för under 1997 eller senare, ska du inte betala någon avkastningsskatt på.

Begagnad kapitalförsäkring tecknad före 1997

Har du förvärvat en försäkring genom köp, byte eller liknande, alltså en "begagnad" försäkring, ska du betala avkastningsskatt även om försäkringen är tecknad före 1997.

Kapitalförsäkring tecknad före 1997 där premier betalats 1997 eller senare

Har du betalat premier under 1997 eller senare för en försäkring som är tecknad före 1997 ska du betala avkastningsskatt. Det värde du ska använda när du beräknar skatteunderlaget motsvarar skillnaden mellan försäkringens värde vid ingången av det aktuella inkomståret och värdet vid ingången av 1997 uppräknat med årlig värdestegring (ränta på ränta - beräkning).

Värdestegringen beräknas steg för steg. Först multipliceras värdet vid ingången av 1997 (inkomstår 1997) med den genomsnittliga statslåneräntan för 1996, 7,9 procent. Det belopp som du då får fram multiplicerar du därefter med genomsnittlig statslåneränta för 1997 (inkomståret 1998), 6,47 procent. Du fortsätter beräkningen på detta sätt till och med året före det aktuella inkomståret. Ska du beräkna skatteunderlaget för inkomståret 2011 räknar du upp värdet den 1 januari 1997 till och med inkomståret 2010, det vill säga med genomsnittlig statslåneränta för kalenderåren 1996-2009.

Exempel på beräkning av årlig värdestegring av värdet den
1 januari 1997

Elin nytecknade en utländsk kapitalförsäkring under 1995. Vid årsskiftet 1996/1997 var försäkringen värd 100 000 kronor. Hon har fortsatt att betala in premier till försäkringen efter 1996. Det belopp som Elin inte behöver betala avkastningsskatt på vid ingången av 2011 (”fribeloppet”) beräknas enligt följande till 191 053 kronor. 

Inkomstår Genomsnittlig statslåneränta 
19971996100 000 kr x 1,0790 = 107 900 kr
19981997107 900 kr x 1,0647 = 114 881 kr
19991998114 881 kr x 1,0498 = 120 602 kr
20001999120 602 kr x 1,0488 = 126 487 kr
20012000126 487 kr x 1,0535 = 133 254 kr
20022001133 254 kr x 1,0497 = 139 877 kr
20032002139 877 kr x 1,0515 = 147 081 kr
20042003147 081 kr x 1,0439 = 153 538 kr
20052004153 538 kr x 1,0431 = 160 155 kr
20062005160 155 kr x 1,0324 = 165 344 kr
2007 2006165 344 kr x 1,0361 = 171 313 kr
20082007171 313 kr x 1,0413 = 178 388 kr
20092008178 388 kr x 1,0388 = 185 309 kr
20102009185 309 kr x 1,0310 = 191 053 kr


Elins kapitalförsäkring är värd är 300 000 kronor den 1 januari 2011. Elin drar bort fribeloppet, avrundat till närmast lägre hundratal, 191 000 kronor, från värdet den 1 januari 2011, 300 000 kronor. Det belopp som ska tas med vid  beräkning av skatteunderlaget blir därför 109 000 kronor (300 000 kronor – 191 000 kronor).

Hon räknar därefter ut skatteunderlaget: värdet 109 000 kronor x genomsnittlig statslåneränta för 2010; 2,76 procent = 3 008 kronor, eller avrundat 3 000 kronor, som hon tar upp i ruta 62 på inkomstdeklarationen 2012. Avkastningsskatten som hon ska betala är 810 kronor (3 000 kronor x 27 procent).

Skatteverket

Till toppen