På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

Socialavgiftsavtal

Den här informationen vänder sig till dig som är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige, och som kommit överens med din arbetsgivare om att du själv ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter.

Du som har ett socialavgiftsavtal ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter i arbetsgivarens ställe. Det innebär att du varje månad ska redovisa lön och eventuella förmåner i en arbetsgivardeklaration och betala arbetsgivaravgifter. Det gäller även om inkomsterna inte beskattas i Sverige.

Registrering

Du som träffar ett socialavgiftsavtal med din arbetsgivare är skyldig att anmäla dig för registrering hos Skatteverket. Din anmälan ska ha kommit in till Skatteverket senast två veckor från det att socialavgiftsavtalet träffades.

Gör registreringen på blanketten "Anmälan - om skyldighet att redovisa och betala arbetsgivaravgifter på egen lön" (SKV 4738).

Redovisning

I och med registreringen får du ett särskilt skatteregistreringsnummer. Du ska redovisa utbetalad lön på arbetsgivardeklarationen och betala till skattekontot varje månad på det särskilda registreringsnumret. Du får också kontoutdrag på det särskilda registreringsnumret.

Arbetsgivaravgifterna som du ska betala är den lägre avgiften för företag utan fast driftställe i Sverige. Du redovisar bara den faktiska lönen på arbetsgivardeklarationen. Om du får ersättning från din arbetsgivare för arbetsgivaravgifterna ska den ersättningen inte ingå i det underlag som redovisas på arbetsgivardeklarationen.

För att räkna ut underlaget kan du göra så här:

En utländsk arbetsgivare ska betala en lön på 100 000 kronor. Arbetsgivaravgifterna på den lönen, 20,7 procent för personer födda 1953 eller senare, är 20 700 kronor. Arbetsgivaren betalar ut lönen plus kompensation för avgifterna, sammanlagt 120 700 kronor.

När du ska beräkna hur mycket arbetsgivaravgifter du ska betala på de 120 700 kronor du fått ska du först räkna ut vad underlaget för arbetsgivaravgifter blir, alltså hur stor del som är den faktiska bruttolönen. Vid beräkning av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter ska dessa 120 700 kronor divideras med 20,7 procent plus 100 procent, alltså med 1,207. Avgiftsunderlaget (bruttolönen) blir 100 000 kronor (120 700 / 1,207) som ska redovisas i ruta 65 på arbetsgivardeklarationen. På detta underlag betalas 20 700 kronor i avgifter.

Den utländska arbetsgivaren ska lämna svensk kontrolluppgift och redovisa inkomsten i ruta 11 och sätta ett kryss i ruta 93. Det är den totala summan som ska redovisas på kontrolluppgiften, det vill säga inklusive kompensationen för arbetsgivaravgifter. I exemplet ovan blir det 120 700 kronor som ska redovisas i ruta 11.

I din inkomstdeklaration kommer 100 000 kronor att vara förtryckt i ruta 1.1. Om arbetsgivaren inte lämnar någon kontrolluppgift måste du själv redovisa din lön vid ruta 1.1 samt redogöra för den totala ersättningen samt redovisade arbetsgivaravgifter under Övriga upplysningar.

Tänk på att spara lönespecifikationer och liknande underlag. De ska finnas tillgängliga för kontroll hos dig i sju år efter beskattningsåret.

Socialavgiftsavtal
Skatteverket

Till toppen