På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Konvertibler i svenska kronor

En konvertibel är ett löpande skuldebrev som löper med fast ränta på samma sätt som en kupongobligation. Innehavaren har dessutom rätt att byta (konvertera) skuldebrevet mot aktier till ett visst givet pris i det låntagande bolaget. Bolagets aktieägare har ofta företrädesrätt (teckningsrätt) att teckna konvertibler.

Villkoren för konverteringen innehåller bland annat konverteringskursen och konverteringstiden. Konverteringskursen är det pris som ska betalas för en aktie vid utbyte av skuldebrevet.
 
Köper man en konvertibel accepterar man normalt en lägre ränta än om man placerar pengarna i obligationer. Fördelen med en konvertibel är att den normalt ger en bättre direktavkastning än en aktie, samtidigt som den ger möjlighet till kursvinster om aktiekursen stiger över konverteringskursen.
 
Om aktiens marknadsvärde är lägre än konverteringskursen sker ingen konvertering till aktier, utan i stället löses skuldebrevet till nominellt belopp.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgift lämnas vid avyttringar av konvertibler. Av kontrolluppgiften framgår försäljningspriset respektive erhållet belopp vid inlösen.

Värdepappersinstituten eller Euroclear lämnar också kontrolluppgifter på räntor under året. Observera dock att kontrolluppgift för betald räntekompensation endast lämnas om den räntekupong som kompensationen avser förfaller till betalning samma kalenderår som kompensationen betalats.

Redovisning i din deklaration

Löpande avkastning

Ränta som erhålls på skuldebrevet beskattas som vanlig inkomstränta. Om konvertibeln avyttrats under året tar säljaren upp räntekompensationen som ränteintäkt. När räntan sedermera förfaller till betalning ska köparen beskattas för hela räntebeloppet samtidigt som han får göra avdrag för betald räntekompensation.

Omkostnadsbeloppet

Byte av en konvertibel mot aktier (konvertering) eller utnyttjande av företrädesrätter (teckningsrätter) till att teckna konvertibler utlöser inte kapitalvinstbeskattning.

Enligt Skatteverket blir det dock ett skattepliktigt byte när en konvertibel byts ut mot aktier i samband med en kvittningsemission och där bytet inte sker enligt de gällande konver­teringsvillkoren för konvertibeln. Se Ställningstagande "Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier genom kvittningsemission" längst ner på sidan.

Försäljning av konvertibler i svenska kronor och företrädesrätter (teckningsrätter) eller aktier som du erhållit genom konvertering beskattas enligt aktievinstreglerna. Har du sålt (eller löst in) konvertibler eller sålt företrädesrätter (teckningsrätter) ska du således redovisa detta i din deklaration. Har du sålt aktier som du erhållit genom konvertering ska du redovisa detta som en vanlig aktieförsäljning.

Anskaffningsutgiften (omkostnadsbeloppet) för konvertibeln utgörs av kostnaden för att förvärva fordran (delta i lånet) plus eventuella inköpskostnader. Hur anskaffningsutgiften för teckningsrätten ska beräknas, beror på i vilken situation du förvärvade den. Hur anskaffningsutgiften för den aktie som erhållits genom konvertering ska beräknas, beror på i vilken situation du förvärvat konvertibeln.

Schablonregeln är tillämplig på marknadsnoterade konvertibler. Har man fått teckningsrätten på grund av sitt aktieinnehav är omkostnadsbeloppet för teckningsrätten således 0 kronor. Schablonregeln kan då inte användas för teckningsrätten. 

Räntekompensation (upplupen ränta) som köparen av en konvertibel betalar till säljaren, räknas inte in i omkostnadsbeloppet respektive i den erhållna ersättningen vid vinstberäkningen. Räntekompensationen behandlas som ränta.

​E-tjänster

Du redovisar konvertibler på bilaga K4. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Försäljningar och inlösen av marknadsnoterade konvertibler i svenska kronor redovisar du på blankett K4, avsnitt A. Onoterade konvertibler redovisar du på blankett K4, avsnitt D.  

Vinst eller förlust på marknadsnoterade konvertibler i svenska kronor tar du sedan upp i inkomstslaget kapital vid punkt 7.4 respektive 8.3 i inkomstdeklarationen. Vinst eller förlust på onoterade konvertibler tar du upp i inkomstslaget kapital, punkt 7.5 respektive 8.4 i inkomstdeklarationen.

Tänk på att det i din inkomstdeklaration kan finnas förtryckta uppgifter om tex. vinster eller förluster på fondandelar.  Du måste då själv summera ihop dessa med vinster eller förluster från K4 blanketten och skriva in detta på huvudblanketten.

Skatteverket

Till toppen