På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Derivat

Derivat är ett samlingsnamn för flera olika sorters värdepapper, de vanligaste derivaten är optioner, CFD-kontrakt, terminer och warranter.

Deklarera i e-tjänsten

I e-tjänsten får du

  • förifyllda uppgifter i din K4-bilaga
  • hjälp att beräkna omkostnads-beloppet
  • automatiska uträkningar och överföringar

Våra e-tjänster

En option är ett värdepapper där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen), till ett bestämt pris (lösenpriset), köpa något från eller sälja något till den som har optionen (innehavaren). Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs.

CFD-kontrakt (Contracts for Difference) eller marginalkontrakt som det också kallas är en relativt ny företeelse i Sverige. Ett CFD-kontrakt är ett avtal om att reglera mellanskillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset på ett underliggande värdepapper. Vidare ingår i vissa fall en räntekomponent i avtalen då betalning sker först när kontraktet avslutats. Det underliggande värdepapperet kan vara enskilda aktier, aktieindex, råvaror, räntebärande obligationer, valutor eller valutaindex.

Ett terminskontrakt är ett avtal där båda parterna kommer överens om överlåtelse av en viss vara, vid en bestämd tidpunkt i framtiden och till ett pris som bestäms vid avtalets ingående. Ett terminskontrakt innefattar, till skillnad mot ett optionskontrakt, en skyldighet för både köpare och säljare att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet vid den överenskomna tidpunkten.

En warrant är en typ av option vanligtvis med lång löptid. Det finns både köpwarranter och säljwarranter. Den underliggande egendomen kan till exempel vara en enskild aktie, ett antal aktier (aktiekorg), ett aktieindex, en råvara eller en valuta. Har du avyttrat warranter ska du ta upp dessa till beskattning i inkomstslaget kapital.

Skatteverket

Till toppen