På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

CFD-kontrakt

CFD-kontrakt (Contract for Difference) eller marginalkontrakt som det också kallas är en relativt ny företeelse i Sverige. Ett CFD-kontrakt är ett avtal om att reglera mellanskillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset på ett underliggande värdepapper. Vidare ingår i vissa fall en räntekomponent i avtalen då betalning sker först när kontraktet avslutats.

Det underliggande värdepapperet kan vara enskilda aktier, aktieindex, råvaror, räntebärande obligationer, valutor eller valutaindex.

Handeln med CFD-kontrakt sker till största del över Internet där aktörerna erbjuder handel via hemsidor. När man ingår ett avtal med CFD-kontrakt ingår man ett avtal som innebär att man gör en vinst eller en förlust på kontraktet som om man köpt eller sålt den underliggande egendomen. Motpart är den aktör som tillhandahåller handelssystemet. Löptiden för ett CFD-kontrakt är normalt oändlig då kontrakten inte har något slutdatum.

Skatteverkets uppfattning är att CFD-kontrakt är ett terminsliknande instrument. Skatteverket anser därför att kapitalvinst respektive kapitalförlust på CFD-kontrakt ska redovisas på samma sätt som vanliga terminer.

Kontrolluppgifter

Eftersom Skatteverket anser att CFD-kontrakt har karaktären av en termin innebär detta även att de regler som gäller kontrolluppgiftslämnandet för terminer även gäller för CFD-kontrakt.

Kontrolluppgift ska i de flesta fall lämnas för resultatet för varje enskilt CFD‑kontrakt under förutsättning att värdepappersinstitutet medverkat vid slutförandet av terminsaffären.

För mer information se avsnittet om kontrolluppgifter under rubriken Terminer.

Vad gäller CMC Markets och IG Markets se nedan under rubriken Särskilt om CMC Markets och IG Markets

Redovisning i din deklaration

Ett kontrakt avslutas genom att en kontantavräkning sker och vinst och förlust räknas ut och betalas av den förlorande parten till den som vinner på kontraktet. Någon leverans av underliggande tillgång sker inte. Beskattningstidpunkten är när förpliktelsen upphör. Eventuella räntor och utdelningar som man betalar eller får ska ingå i kapitalvinst-/förlustberäkningen.

Har CFD-kontraktet aktie eller aktieindex som underliggande tillgång anses kontraktet vara en delägarrätt och beskattas då enligt aktievinstreglerna. Beroende på underliggande tillgång kan CFD-kontraktet även beskattas som svensk fordringsrätt, utländsk fordringsrätt eller annan tillgång.

Om du handlat med CFD-kontrakt hos andra aktörer än CMC Markets eller IG Markets så ska dessa affärer redovisas på bilaga/blankett K4.

Särskilt om CMC Markets och IG Markets

Skatteverket anser att CMC Markets samt IG Markets CFD-kontrakt kan vara marknadsnoterade. CMC Markets och IG Markets har själva uppgett att de flesta av deras CFD-kontrakt avseende aktier och aktieindex uppfyller kraven för att anses som marknadsnoterade. Det innebär att om det rör sig om CFD-kontrakt för aktier eller aktieindex så kan vinster och förluster användas för full kvittning mot förluster och vinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter. Det förekommer många utländska aktörer på marknaden och det finns fler än CMC Markets och IG Markets som säljer CFD-kontrakt i Sverige (t.ex. Saxo Bank). Troligen finns det stora likheter i handeln och omfattningen men här finns inget uttalande om dessa kontrakt uppfyller kraven på att vara marknadsnoterade.

Om du under 2016 har handlat med CFD-kontrakt hos CMC Markets eller IG Markets behöver du inte redovisa detta på bilaga/blankett K4. Detta framgår i så fall av den specifikation som du har fått tillsammans med din inkomstdeklaration. Resultatet (vinst eller förlust) är redovisat på specifikationen och förifyllt på inkomstdeklarationen.

E-tjänster

Du redovisar CFD-kontrakt på bilaga K4 (gäller ej om du handlat via CMC Markets eller IG Markets se ovan). Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Redovisa CFD-kontrakten så här (har du handlat med CFD-kontrakt hos CMC Markets eller IG Markets se ovan under Särskilt om  CMC Markets och IG Markets):

  • Marknadsnoterade CFD-kontrakt med aktie- eller aktieindex som underliggande tillgång redovisar du på blankett K4 under avsnitt A
  • Marknadsnoterade CFD-kontrakt med räntebärande papper som underliggande tillgång redovisar du på blankett K4 under avsnitt C
  • CFD-kontrakt med valuta som underliggande tillgång redovisar du på blankett K4 under
    avsnitt C 
  • Onoterade CFD-kontrakt avseende aktie- och räntebärande papper redovisar du på blankett K4 under avsnitt D
  • CFD-kontrakt med råvara som underliggande tillgång redovisar du på blankett K4 under avsnitt D
Skatteverket

Till toppen