På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Premieobligationer

Dragningsvinster på premieobligationer är skattefria, men inlösen eller försäljning av premieobligationer ska beskattas och redovisas som regel på en K4-bilaga.

Premieobligationslån 2010:01

Under år 2016 har premieobligationslån 2010:01 gått till inlösen (inlösendag 2016-04-06)

Du som under 2016 har löst in premieobligationer i detta lån behöver inte redovisa detta på bilaga/blankett K4. Detta framgår av din specifikation.

Om du har köpt eller sålt premieobligationerna till ett pris som skiljer sig från det nominella beloppet ska du redovisa försäljning/inlösen på bilaga/blankett K4 avsnitt D.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter lämnas vid försäljning och inlösen av premieobligationer. På kontrolluppgiften får du information om ersättningen för obligationerna efter avdrag för courtage.

Redovisning i din deklaration

Har premieobligationerna lösts in, det vill säga lånet har återbetalats, ska du ta upp erhållet belopp som försäljningspris.

Har en försäljning skett, ska du ta upp det belopp som du fick betalt (minskat med courtage) som försäljningspris.

Från inlösen/försäljningsbeloppet får du sedan göra avdrag för vad du betalat för premieobligationerna när du köpte dem, omkostnadsbeloppet, inklusive eventuellt courtage.

Om du har köpt premier av samma slag vid olika tillfällen ska du använda genomsnittsmetoden vid beräkningen av omkostnadsbeloppet.

Genomsnittsmetoden innebär att du räknar ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga premieobligationer av samma slag, oavsett hur och när du har förvärvat dem.

Exempel

Inlösen av råvaruobligation och försäljning av premieobligationer

Stina har under 2016 avyttrat olika värdepapper. Hon har löst in en råvaruobligation och sålt sina premieobligationer. Stina redovisar resultatet av inlösen av råvaruobligationen och försäljningen av premieobligationerna på en K4-bilaga

1. Inlösen av råvaruobligation

Stina köpte i november 2013 en råvaruobligation på nominellt 100 000 kronor av Storbanken. Obligationen löstes in av Storbanken under 2016 och inlösenkursen var 140 procent. Med anledning av denna inlösen har Stina fått en kontrolluppgift från Euroclear på det utbetalda beloppet, 140 000 kronor. Den inlösta råvaruobligationen ska redovisas i avsnitt C på en K4-bilaga.

Försäljningspris

Utbetalt belopp för råvaruobligation Olja 902R = 140 000 kr

Omkostnadsbelopp

Stina köpte råvaruobligationen i november 2013, 112 000 kr (Emissionskurs 110 % x 100 000 kr + courtage 2 000 kr)

Försäljningspris 140 000 kr

Omkostnadsbelopp – 112 000 kr


Stinas vinst blir 28 000 kr

2. Fyll i vinsten i inkomstdeklarationen

Vinsten på den inlösta råvaruobligationen 28 000 kr lägger Stina ihop med den förifyllda ränteinkomsten 879 kr och fyller i totalbeloppet 28 879 kr (879 kr + 28 000 kr = 28 879 kr) vid punkt 7.2. Samtidigt stryker hon det förifyllda beloppet, 879 kr, på inkomstdeklarationen.

3. Försäljning av premieobligationer

Stina sålde sina 40 premieobligationer 2010:01 i mars 2016 för 4 970 kr/st. De sålda premieobligationerna ska hon redovisa i avsnitt D på sin K4-bilaga.

Försäljningspris

(40 st x 4 970 kr) – courtage 400 kr = 198 400 kr

Omkostnadsbelopp

Stina köpte premieobligationerna vid emissionen under 2010 för 200 000 kr (40 st x 5 000 kr)

Försäljningspris 198 400 kr

Omkostnadsbelopp – 200 000 kr


Stinas förlust blir 1600 kr

Stina för över förlusten på 1 600 kr till inkomstdeklarationen (vid punkt 8.4).

E-tjänster

Du redovisar premieobligationer på bilaga K4. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Redovisa premieobligationer på blankett K4, avsnitt D. Kapitalvinst eller kapitalförlust tar du upp i inkomstslaget kapital på sidan 1 vid punkt 7.5 respektive 8.4 i inkomstdeklarationen.

Tänk på att det på inkomstdeklarationen kan finnas förtryckta uppgifter om vinster eller förluster på andelar i ej marknadsnoterade fonder. Du måste då själv summera ihop dessa med vinster eller förluster från K4 blanketten och skriva in detta på huvudblanketten.

Skatteverket

Till toppen