På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Redovisa värdepapper

Här kan du se i vilken bilaga och i vilket avsnitt du ska redovisa olika typer av värdepapper när du deklarerar.

‌Så redovisar du olika värdepapper

Värdepapper

Bilaga/avsnitt

Aktie - marknadsnoterad

K4 avsnitt A

Aktie - okvalificerade andelar - onoterade företag

K12 avsnitt B

Aktie - kvalificerade andelar - fåmansföretag

K10 avsnitt B

Aktieindexobligation (AIO) i SEK - marknadsnoterad

K4 avsnitt A*

Aktieindexobligation (AIO) i SEK - ej marknadsnoterad

K4 avsnitt D*

Aktiekorgbevis (KRG) - marknadsnoterat

K4 avsnitt A

Aktiekorgbevis (KRG) - ej marknadsnoterat

K4 avsnitt D

Certifikat – benämning på flera olika typer av värdepapper, prospektet styr beskattningen


CFD – se ”Termin”


Fondandelar – räntefond i SEK – marknadsnoterad

K4 avsnitt C**

Fondandelar – utländsk räntefond – marknadsnoterad

K4 avsnitt A eller C**

Fondandelar – övrigt – marknadsnoterad

K4 avsnitt A**

Fondandelar – ej marknadsnoterad

K4 avsnitt D**

Indexobligation – i SEK, alla index utom aktieindex – marknadsnoterad

K4 avsnitt C

Indexobligation – i SEK, alla index utom aktieindex – ej marknadsnoterad

K4 avsnitt D

Inlösenrätt – marknadsnoterad

K4 avsnitt A

Konvertibel (KV) – i SEK – marknadsnoterad

K4 avsnitt A

Konvertibel (KV) – i SEK – ej marknadsnoterad

K4 avsnitt D

Lån/skuld i utländsk valuta – amortering av/återbetalning av

Hjälpblankett "Skuld i utländsk valuta", SKV 2191

Nollkupongare – se ”Obligation i svenska kronor”


Obligation i svenska kronor – marknadsnoterad (t.ex. bankcertifikat (BC), bostadscertifikat (BOC), företagscertifikat (FC), statsskuldväxel (SSVX), annan nollkupongare samt räntebärande obligation)

K4 avsnitt C

Obligation i svenska kronor – ej marknadsnoterad

K4 avsnitt D

Obligation i utländsk valuta – marknadsnoterad

K4 avsnitt C

Option – aktie/aktieindex som underliggande egendom – marknadsnoterad

K4 avsnitt A

Option – aktie/aktieindex som underliggande egendom – ej marknadsnoterad

K4 avsnitt D

Option – råvaror som underliggande egendom

K4 avsnitt D

Option – valuta som underliggande egendom

K4 avsnitt C

Premieobligation (PO)

K4 avsnitt D

Specialfond – se ”Fondandelar”


Svenskt depåbevis (SDB) – se ”Aktie – marknadsnoterad”


Säljrätt – marknadsnoterad

K4 avsnitt A

Teckningsrätt (TR) – marknadsnoterad

K4 avsnitt A

Teckningsoption – marknadsnoterad

K4 avsnitt A

Teckningsoption – ej marknadsnoterad

K4 avsnitt D

Termin – aktie/aktieindex som underliggande egendom – marknadsnoterad

K4 avsnitt A***

Termin – aktie/aktieindex som underliggande egendom – ej marknadsnoterad

K4 avsnitt D***

Termin – råvaror som underliggande egendom

K4 avsnitt D***

Termin – valuta som underliggande egendom

K4 avsnitt C***

Uniträtt – marknadsnoterad

K4 avsnitt A

Uppskovsbelopp från andelsbyte

K4 avsnitt B

Valuta

K4 avsnitt C

Villkorat aktieägartillskott

K4 avsnitt D

Värdepappersfond – se ”Fondandelar”


Warrant – aktie/aktieindex som underliggande egendom – marknadsnoterad

K4 avsnitt A

Warrant – aktie/aktieindex som underliggande egendom – ej marknadsnoterad

K4 avsnitt D

Återköpsrätt – se ”Säljrätt”


 

* För aktieindexobligation med garanterad avkastning redovisas en del av utbetalt belopp på inkomstdeklarationen vid punkt 7.2 "Ränteinkomster, utdelningar m.m.".

** Du ska bara redovisa fondvinst eller fondförlust på bilaga K4 om det inte finns någon förifylld uppgift på vinst eller förlust på inkomstdeklarationen. Om det finns en förifylld uppgift, men du ändå väljer att redovisa fondvinst eller fondförlust på bilaga K4 (t.ex. på grund av att kontrolluppgiften är felaktig) – lägg i så fall inte ihop vinsterna och förlusterna på bilaga K4 med vinster och förluster som är förifyllda på inkomstdeklarationen. Gör du det kommer fondvinster och fondförluster felaktigt att tas med dubbelt.

*** Läs mer på sidan CFD-kontrakt (Contract for Difference)

Skatteverket

Till toppen